Związki rolnicze

Słownik rolniczy

Informacje i Adresy: Instytucje rolnicze, Związki rolnicze, Szkoły rolnicze

Krajowy Związek Plantatorów Chmielu

22-300 Krasnystaw

ul. Piłsudskiego 27

tel./fax: 082 576 36 94

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

00-515 Warszawa

ul. Żurawia 22

tel.: 022 502 33 43

Polski Związek Plantatorów Chmielu

22-300 Krasnystaw

ul. Piłsudskiego 27

tel. 082 534 96 70

Polski Związek Zrzeszeń Producentów Ryb

46-112 Świerczów

Przygorzele 7

Biuro Pełnomocnika

Krajowy Związek Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw dla Przemysłu

00-336 Warszawa

ul. Kopernika 34

tel. 022 827 54 15

Krajowy Związek Producentów Spirytusu i Technologów Gorzelnictwa

52-411 Wrocław

ul. Wiejska 27

tel./fax: 071 363 54 75

Krajowy Związek Plantatorów Roślin Okopowych

00-336 Warszawa

ul. Kopernika 34

tel. 022 826 41 04

Polska Federacja Producentów Żywności

00-515 Warszawa

ul. Żurawia 22

tel. 022 438 92 98

fax: 022 438 92 97

Polski Związek Producentów Chrzanu

98-358 Kiełczygłów

ul. Tysiąclecia 25

tel. 043 829 15 92

Związek Sadowników Polskich

00-034 Warszawa

ul. Warecka 11 A

tel. 022 826 52 81 w. 382

Związek Szkółkarzy Polskich

00-175 Warszawa

al. Jana Pawła II 80 lok. 71

tel./fax: 022 435 47 22

Polska Federacja Ogrodnicza

96-521 Brzozów

Wisowa 1

tel. 046 833 20 21 w. 453


Polski Związek Hodowców Strusi

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Okólna 30

Polski Związek Hodowców Drobnego Inwentarza

00-002 Warszawa

ul. Świętokrzyska 20

tel. 022 827 30 00, 022 826 22 61 w. 503

Polski Komitet Zielarski

00-336 Warszawa

ul. Kopernika 34

tel. 022 826 43 62, 022 827 74 21

Polskie Zrzeszenie Plantatorów Roślin Włóknistych

00-002 Warszawa

ul. Świętokrzyska 20

tel. 022 826 50 31 w. 555

Polskie Towarzystwo Rybackie

60-654 Poznań

ul. Winiarska 1

tel./fax: 061 842 51 34

Polski Związek Zrzeszeń Producentów Chmielu

24-313 Wilków 15

tel. 081 828 11 83

Polski Związek Plantatorów Tytoniu

31-982 Kraków

Al. Jana Pawła II 196

tel./fax: 012 646 39 25

Związek Producentów Ryb

61-889 Poznań

ul. Krakowska 5/2

tel./fax: 061 851 05 53