Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

rzepak onca guzzi

Biorąc pod uwagę przewidywane niskie ceny rzepaku w skupie w sezonie 2023, wiele gospodarstw myśli nad możliwością obniżenia kosztów produkcji rzepaku. Jednym z podstawowych kosztów jest cena nasion. Za worek 1,5 mln nasion rzepaku odmiany mieszańcowej nierzadko musimy zapłacić 1300-1500 zł, w przypadku niektórych hybryd nawet 1800 zł. Podobnie jest z cenami odmian tolerancyjnych na kiłę. Dobrym zamiennikiem są znacznie tańsze odmiany populacyjne, których cena worka z 2 mln nasion waha się w okolicach 800-900 zł.

Czy ten rok należy do populacji?

Odmiany populacyjne na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powoli traciły rynek. Jednakże od 2-3 sezonów można zaobserwować zdecydowanie większe zainteresowanie odmianami populacyjnymi. Nie jest ich jednak wiele. W ostatnim sezonie 2022, podczas badań rozpoznawczych COBORU zbadano zaledwie 4 odmiany populacyjne i aż 48 odmian mieszańcowych. Dla porównania w latach 2008-2012 było badanych średnio 35 odmian populacyjnych i 50 mieszańcowych.

Na duże zainteresowanie odmianami liniowymi złożyło się kilka powodów. Pierwszy to postęp genetyczny, który nastąpił w hodowli odmian. Jeszcze kilkanaście lat temu różnica w plonowaniu między odmianami mieszańcowymi, a populacyjnymi, w zależności od roku, wynosiła około 0,5 tony z korzyścią dla odmian mieszańcowych. Dla przykładu w badaniach PDOiR za lata 2008-2012 różnica dla średniego plonowania mieszańców, a odmian populacyjnych wynosiła 450 kg. Obecnie wyszukane odmiany populacyjne plonują na tym samym lub nawet wyższym poziomie niż sporo odmian mieszańcowych. Dobrym przykładem jest odmiana ONCA, której uśredniony plon z trzyletnich wyników rejestrowych 2018-2020 wyniósł 5 t/ha, co było następstwem znakomitego wyniku 108% wzorca.

nasiona rzepaku

Poznaj odmiany rzepaku od Top Nasiona

Nie tak samo patrzeć na wszystkie z odmian populacyjnych i podobnie mieszańcowych. Na rynku dostępnych jest wiele dobrych mieszańców takich jak Guzzi czy Memori, ale też jest sporo odmian starszych, ze zdecydowanie mniejszym potencjałem plonowania. Podobnie wśród odmian populacyjnych znajdują się odmiany starsze, jak i zupełnie nowe jak nasiona rzepaku Onca (Top Nasiona), odmiany która bardzo szybko zdobyła rynek.

Nasiona rzepaku ozimego - wydajność?

Kolejnym atutem odmian populacyjnych jest cena nasion. Dla przykładu worek 2 mln nasion odmiany ONCA zapłacimy 795 zł netto. Zakładając, że siew odbędzie się w optymalnym terminie, to przy normie wysiewu 50 nasion/m2 wystarczy na obsianie 4 ha z worka. W takim wypadku nasiona rzepaku będą nas kosztować poniżej 200 zł/ha. Dla porównania koszt nasion kukurydzy dobrej odmiany waha się w granicach 800-900 zł/ha.

Mówiąc o odmianach populacyjnych, wiele gospodarstw opierając się na własnym doświadczeniu twierdzi, że takie odmiany posiadają bardziej stabilne plonowanie. Potwierdza to hodowca wspomnianej wcześniej odmiany rzepaku ONCA, podkreślając niezwykłą plastyczność tej odmiany. W badaniach SDO w 2021 roku na 13 lokalizacji, aż w 12 ONCA plonowała na poziomie wzorca lub powyżej. Świadczy to rzeczywiście o bardzo dobrych zdolnościach przystosowawczych odmiany do różnych stanowisk.

nasiona rzepaku do siewu

Idealne miejsce pod uprawy rzepaku

Podsumowując, można założyć, że odmiany rzepaku populacyjne polecane są w większości przypadków na słabsze gleby, gdzie stanowisko limituje nam plon i nie chcemy inwestować w droższe odmiany mieszańcowe. Natomiast mieszańce takie jak Guzzi czy Memori, nadają się przede wszystkim do intensywnej uprawy z wysokim nawożeniem i dobrą ochroną i gdzie planowane są plony 4-5 ton/ha.

Sprawdź dostępny materiał siewny w firmie Top Nasiona na naszej stronie https://topnasiona.pl/rzepak/ oraz https://www.nasiona-rzepaku.pl/. Zapewniamy perfekcyjny dobór nasion rzepaku i stabilne plonowanie. Odpowiednie nasiona to podstawa w uprawie rzepaku!

Tematy: