Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

Osoby, które chcą przetwarzać odpady muszą w pierwszej kolejności uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Jest to forma działalności, której nie można prowadzić bez uprawnień. Wszelkie formalności z tym związane można załatwić listownie lub osobiście (stawiając się w odpowiednim urzędzie). Na czym dokładnie polega przetwarzanie odpadów? Czy każdy może otrzymać takie zezwolenie? Kto nie musi starać się o zezwolenie? Odpowiedzi na powyższe pytania zostały umieszczone poniżej.

Czym jest przetwarzanie odpadów?

Przetwarzanie odpadów można rozumieć na wiele sposobów. Po pierwsze może być to unieszkodliwienie odpadów w instalacjach technicznych. Mowa tutaj o składowaniu odpadów, czy też spaleniu. Za przetwarzanie odpadów rozumie się również odzyskiwanie surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. W takiej sytuacji głównym celem przetwarzania jest otrzymanie materiału, który można ponownie wykorzystać. Jest to powszechnie znany recykling. Odzyskane materiały mogą posłużyć do wytworzenia tych samych produktów lub zupełnie innych.

Dzięki przetwarzaniu odpadów można zaoszczędzić. Zmniejsza się stopień wykorzystania surowców pierwotnych. Wykorzystując surowce wtórne chronimy również środowisko naturalne. Ponadto zmniejszamy ilość odpadów znajdujących się w składowiskach. Nie musimy również ponosić dodatkowych opłat związanych ze składowaniem odpadów. Warto jednak mieć świadomość, że proces przetwarzania odpadów często bywa niebezpieczny dla otoczenia. Właśnie dlatego ważne jest uzyskanie zezwolenia.

Na uwagę zasługuje fakt, że osoby, które mają zamiar prowadzić działalność specjalizującą się zarówno zbieraniem, jak i przetwarzaniem odpadów, nie muszą składać dwóch wniosków o zezwolenie. W tym przypadku wystarczy jeden wniosek, aby uzyskać pozwolenie na realizację obu tych procesów. Oczywiście ważne jest to, aby we wniosku umieścić wszystkie niezbędne dane.

Kiedy zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest zbędne?

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest zbędne w przypadku, gdy posiadamy pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów (obejmujące wytwarzanie i przetwarzanie odpadów).
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jet również zbędne osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (nie będącym przedsiębiorstwami), które wykorzystują odpady na własne potrzeby. Wniosek o wyżej wymienione pozwolenie należy złożyć przed rozpoczęciem działalności.

Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów można złożyć u:
- marszałka wojewódzkiego (dotyczy przypadku, gdy planowana działalność może znacząco wpływać na środowisko naturalne - szczegółowe informacje umieszczone są w Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
- starosty,
- regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w przypadku, gdy przetwarzanie odpadów będzie odbywać się na terenach zamkniętych).

Jak uzyskać zgodę na przetwarzanie odpadów?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji. Oczywiście należy do niego dołączyć kompletną dokumentację, czyli:
- wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
- instrukcja obsługi instalacji lub urządzenia,
- dowód zapłacenia opłaty skarbowej,
- pełnomocnictwo (opcjonalnie)
- dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (opcjonalnie).
W wielu sytuacjach (np. termicznego przetwarzania odpadów) lista potrzebnych dokumentów jest dłuższa. Szczegółowy spis można znaleźć na stronie urzędu, który przyjmuje wnioski o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów.

Ważne jest, aby wniosek złożyć w odpowiednim terminie. Weźmy pod uwagę, że rozpoczęcie działalności nie będzie możliwe, jeśli nie uzyskamy odpowiedniego zezwolenia. To, w jakim terminie zostanie rozpatrzony wniosek jest kwestią indywidualną (zwykle od 30 do 60 dni roboczych). Może zdarzyć się tak, że urząd dostrzeże braki formalne, czy też inne nieprawidłowości (np. brak dowodu o dokonaniu opłat skarbowych). W takim przypadku dostaniemy wezwanie do wyjaśnienia sprawy. Zwykle musimy zgłosić się do urzędu w ciągu 7 dni. Jeśli tego nie zrobimy, to nasz wniosek zostanie odrzucony. Należy więc bezwzględnie przestrzegać określonych przez urząd terminów.

Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, to czeka nas jeszcze kontrola instalacji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ). Należy pamiętać, że jest to jednostka, która ma decydujące zdanie. Jeśli instalacja zostanie określona, jako zgodna z normami, to otrzymamy zezwolenie na przetwarzanie odpadów. W innej sytuacji decyzja będzie odmowna. Istnieje możliwości odwołania się od niej.

Jak odwołać się od decyzji?

Istnieje możliwość odwołania się od decyzji, która nas nie satysfakcjonuje. Oczywiście należy pamiętać o tym, aby do sprawy podejść racjonalnie. Jeśli naprawdę naruszamy przepisy prawne (np. instalacja do przetwarzania odpadów nie jest dostosowana technologicznie), to odwołanie nie przyniesie oczekiwanych skutków.
Odwołanie należy zgłosić do urzędu, który wydał decyzję odmowną. Istotnym jest, aby zrobić to w ciągu 14 dni od daty wydania decyzji.

Więcej informacji znajdą Państwo na tej stronie - https://www.eko-projekt.com/oferta/gospodarka-odpadami-wytwarzanie-odpadow

Tematy: