Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

Produkcja żywności prowadzona na skalę masową staje się zagrożeniem dla stanu środowiska naturalnego oraz dobrostanu samych konsumentów. Aby przywrócić wysoki poziom bezpieczeństwa zdrowotnego oraz zadbać o otaczającą nas naturę konieczne jest wprowadzenie racjonalnych zasad prowadzenia produkcji rolniczej. W gospodarstwach rolniczych pomaga w tym zadaniu wprowadzanie dobrowolnych systemów regulujących te kwestie.

GLOBAL G.A.P.

Jest to niezależny systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności w obszarze pierwotnej produkcji rolnej, który poza potrzebami konsumentów uwzględnia też prawa natury. System ten zobowiązuje gospodarstwo do stosowania odpowiedniej ochrony roślin, racjonalnego nawożenia oraz dobrego nawadniania. Dobre praktyki rolnicze wynikające z global gap dotyczą postępowania z odpadami powstającymi w procesie produkcji, jak również zachowania bezpieczeństwa i higieny pracowników. Uprawy przeprowadzane zgodnie z tymi wytycznymi gwarantują bezpieczeństwo stosowanych środków i technik uprawy zarówno dla konsumentów, jak i dla środowiska naturalnego. System global gap może być stosowany dla produkcji owoców, warzyw, zbóż, materiału rozmnażaniowego kwiatów, a także roślin ozdobnych. http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/Certyfikacja%20glabalgap

Integrowana produkcja roślin

To kolejny dobrowolny system, który dotyczy prowadzenia upraw zgodnie z prawami natury. Zasady tego systemu dążą do ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz ich nadmiernego nawożenia w celu maksymalizacji plonów. Celem integrowanej produkcji roślin jest zachowanie bogatej różnorodności biologicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej żywności. Produkty pochodzące z integrowanej produkcji roślin mają bardzo niski poziom pozostałych środków ochrony roślin, azotanów i azotynów, a także metali ciężki, przez co są zdrowsze i bardziej wartościowe. Ten rodzaj certyfikacji można stosować dla takich produktów roślinnych, jak warzywa, owoce czy zboża.

Tematy:
Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce