Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

W III kwartale 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie poprawiła się, czemu sprzyjały i pogoda, i dobra koniunktura na rynkach światowych. Poprawa koniunktury rolnej w Polsce trwa nieprzerwanie już półtora roku.

Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła o 7,9 punktu, z poziomu -0,6 pkt do +7,3 pkt. Poprawa wynika przede wszystkim ze wzrostu przychodów gospodarstw rolnych – wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych IRGAGR, zwiększyła się aż o 11,2 punktu, z poziomu -6,1 pkt do +5,1 pkt, odpowiadając za 95% przyrostu ogólnego wskaźnika koniunktury rolnej. Pozostałe 5% jest skutkiem poprawy nastrojów gospodarstw rolnych – wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej IRGAGR, jest wyższa od wartości sprzed kwartału o 1,1 pkt i wynosi obecnie 10,5 pkt. W skali roku wartości wskaźnika koniunktury i obu wskaźników cząstkowych wzrosły o, odpowiednio: 14,2, 15,2 i 12,3 pkt. Wszystkie trzy wskaźniki niemal osiągnęły swoje historyczne maksima.

Wzrost przychodów gospodarstw rolnych przekłada się na poprawę ich sytuacji finansowej – więcej oszczędzają i zmniejsza się ich zadłużenie. Rolnicy zwiększają również zakupy obrotowych środków produkcji i inwestycje, chętniej sięgając przy tym po kredyt. Są bardzo optymistycznie nastawieni (odsetek gospodarstw rolnych, które „ze strachem” patrzą w przyszłość wyniósł zaledwie 10,1%, a niższy był tylko w 2007 roku, który w historii badania był dla polskiego rolnictwa najlepszy). Jeśli sprawdzą się przewidywania rolników, w przyszłym kwartale wskaźniki aktywności rolnej osiągną rekordowo wysokie wartości.

Poprawa koniunktury jest powszechna. Wzrost wskaźnika – zarówno w skali kwartału jak i w skali roku – zanotowano dla wszystkich wyróżnianych grup gospodarstw rolnych. Najsilniej poprawę koniunktury odczuły gospodarstwa: największe, tj. o powierzchni ponad 50 ha (wzrost wartości wskaźnika IRGAGR o 11,4 pkt), położone w makroregionie zachodnim (o 12,4 pkt), prowadzone przez rolników w wieku 31-45 lat (o 10,7 pkt), z wykształceniem średnim i pomaturalnym zawodowym (o 8,6 pkt), zajmujące się uprawą roślin wieloletnich (o 15,9 pkt).
Szczegółowe wyniki w „Koniunktura w rolnictwie” III kwartał 2017. Badanie okresowe nr 116 IRG SGH.

 

Autor: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Rozwoju Gospodarczego

Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce