Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

ochrona roślin informacjeKomunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Informuję, że w ostatnich dniach miały miejsce przypadki kwestionowania przesyłek owoców i warzyw eksportowanych z Polski do Federacji Rosyjskiej. Przyczyną kwestionowania przesyłek był brak oznakowań na części opakowań.

Dlatego też przypominam, że w pkt. 45 załącznika 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa Federacji Rosyjskiej nr 456 pt. "Kwarantannowe fitosanitarne wymogi Federacji Rosyjskiej dotyczące procesu wwozu, przewozu, transportu, opakowania, przechowywania, wykorzystania importowanych produktów podlegających kwarantannie" strona rosyjska ustaliła warunki znakowania opakowań owoców i warzyw importowanych do Federacji Rosyjskiej.

 

Zgodnie z tym zapisem "na każdym opakowaniu owoców i warzyw musi znajdować się oznakowanie, zawierające informację o:

  • nazwie produktu,

  • kraju pochodzenia,

  • eksporterze i/lub reeksporterze".


Przedstawiając powyższe, zwracam uwagę na konieczność przestrzegania wszystkich wymagań importowych kraju przeznaczenia. Informuję również, że ignorowanie warunków określonych przez kraj importu może spowodować sytuację, w której kraj ten wprowadzi ograniczenia na import towarów z danego kierunku bądź od dostawców unikających spełnienia wymagań.

 

piorin.gov.pl

Tematy: