Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

Pieniądze  z PO RYBY 2007 - 2013Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej obejmuje ochronę oraz racjonalną eksploatację żywych zasobów w Bałtyku i wodach śródlądowych, a także przetwarzanie i obrót produktami z ryb w sposób zgodny z wymogami naturalnego środowiska. Cele te realizowane są w Polsce za pomocą Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", którego budżet wynosi około 1 miliard euro. ARiMR do tej pory przyjęła 5,5 tysiąca wniosków o udzielenie wsparcia z tych pieniędzy.

 

Zakres pomocy finansowej objętej tym programem jest niezwykle szeroki. Dofinansowanie można uzyskać począwszy od inwestycji zmierzających do restrukturyzacji polskiej floty bałtyckiej i dostosowaniu jej zdolności połowowych do zasobów dorsza w Bałtyku, poprzez wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych, projektów pilotażowych i wymianę doświadczeń służących lepszej organizacji sektora rybackiego, po pomoc na przekwalifikowanie się zawodowe, czy też podjęcie własnej działalności niezwiązanej z rybołówstwem przez mieszkańców obszarów, którzy w wyniku procesu modernizacji stracili dotychczasowe miejsca pracy.

 

Działania finansowane z nowego programu rybackiego spotkały się z dużym zainteresowaniem armatorów, samorządów, placówek naukowych oraz firm, które zajmują się przetwórstwem i obrotem rybami. Beneficjenci starający się o wsparcie z tego programu złożyli w pierwszych dwóch latach wdrażania blisko 8 tys. wniosków.

 

W ramach Programu w dalszym ciągu dostępne są środki przewidziane dla rybaków i armatorów na pomoc publiczną z tytułu trwałego i tymczasowego zaprzestania działalności połowowej oraz modernizację jednostek rybackich obejmujące wymianę silnika głównego, wymianę narzędzi połowowych czy też zakup i montaż urządzeń nawigacyjnych. Właściciel statku może również otrzymać premię za złomowanie lub przekwalifikowanie jednostki do działalności dochodowej lub niedochodowej niezwiązanej z rybołówstwem.

 

Około 550 mln zł czeka na samorządy, przedsiębiorstwa prywatne, organizacje, grupy i stowarzyszenia, które będą inwestować w modernizację portów, przystanie na wybrzeżu Bałtyku oraz w budowę miejsc wyładunku i dystrybucji świeżych ryb. Przyznane przez ARiMR dofinansowanie może w 100% pokryć koszty takich inwestycji.

 

Na wsparcie inwestorów unowocześniających przetwórstwo i obrót rybami Agencja może przeznaczyć w sumie ponad 410 mln zł. Wnioski złożone w 2009 i 2010 r. przekroczyły 100% środków przewidzianych w programie na takie działania. Przyznana pomoc może pokryć do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 30% w przypadku przedsiębiorstw średnio dużych.

Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce