Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

sklep rolniczy online  - GreneNiebawem sieć sklepów rolniczo-technicznych Grene poszerzy się o pierwsze 3 sklepy franczyzowe. Firma podpisała umowy z franczyzobiorcami z Łęczycy, Szczecinka i Aleksandrowa Kujawskiego. Rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi trwają i należy się spodziewać, że jeszcze w tym roku uruchomionych zostanie co najmniej kilka kolejnych placówek franczyzowych.

 

 

Marka Grene® rozwija się w Polsce poprzez sieć sklepów technicznego zaopatrzenia rolnictwa, w skład której wchodzi 87 sklepów własnych oraz 3 sklepy franczyzowe (w fazie realizacji otwarcia sklepów: marzec 2012 – Aleksandrów Kujawski, Szczecinek, czerwiec 2012 – Łęczyca). Asortyment sprzedawany w sklepach stanowi przekrój towarów niezbędnych w rolnictwie, przemyśle, ogrodnictwie, a także w gospodarstwach domowych. Pierwsze sklepy pod marką Grene uruchomione zostały w 2006 roku, a wdrożenie oferty franczyzy firma rozpoczęła po 6 latach zbierania doświadczeń w kanale detalicznym – z końcem 2011 roku.  Oferta franczyzy Grene® została opracowana z udziałem specjalistów z Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych.

 

-  Już teraz możemy stwierdzić, że oferta franczyzy sklepów rolniczo – technicznych Grene® okazała się dużym sukcesem. Zainteresowanie ze strony potencjalnych franczyzobiorców okazało się na tyle duże, że szybko udało się nam wyselekcjonować interesujące lokalizacje, przeprowadzić dla nich wielokierunkowe analizy opłacalności inwestycji oraz podpisać umowy franczyzowe – mówi Adam Wroczyński, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Sieci Franczyzowej. „Cieszy nas nie tylko ilość napływających zgłoszeń, ale fakt, że pochodzą one od osób kreatywnych, aktywnych, dobrze zorientowanych w lokalnych uwarunkowaniach rynkowych, co dodatkowo zwiększa siłę powstającej sieci franczyzowej – dodaje.

 

W chwili obecnej, równolegle z procesem pozyskiwania kolejnych lokalizacji proponowanych przez franczyzobiorców trwają intensywne prace związane z organizacją wyposażenia i zatowarowaniem przygotowywanych do otwarcia sklepów franczyzowych. Centrala Systemu Grene® zapewnia kompleksowy pakiet szkoleń dla franczyzobiorcy i personelu jego sklepu, opracowuje plan kampanii marketingowej ułatwiający start i na bieżąco wspiera działalność franczyzobiorcy za pośrednictwem przedstawicieli handlowych i koordynatorów w poszczególnych regionach kraju.

 

- Oferowany przez Grene® model biznesu sklepu technicznego zaopatrzenia rolnictwa jest jedyną działającą w branży ofertą franczyzową, która poprzez swoją wyjątkową elastyczność sprawdza się niemalże w każdej lokalizacji- mówi Adam Wroczyński. „W dalszym ciągu spodziewamy się dużego zainteresowania tą ofertą. Wynika to również z faktu, że nasz system franczyzowy jest jednym z bardzo niewielu na rynku, które mogą z powodzeniem być rozwijane w miejscowościach powiatowych, czy nawet gminnych. Na rynku systemów franczyzowych to bardzo istotna cecha, szczególnie, że biznes w dużych miastach przejawia już w niektórych branżach objawy nasycenia – dodaje.

 

Aby uruchomić sklep rolniczo – techniczny Grene® należy dysponować środkami finansowymi w kwocie ok. 100.000 zł. koniecznymi do poniesienia w związku z całkowitym wyposażeniem sklepu oraz zabezpieczeniem finansowym o wartości 200.000 zł. na poczet pierwszego zatowarowania. Centrala Systemu Grene® oferuje franczyzobiorcom bardzo atrakcyjne warunki handlowe (wysokość rabatów), jak i elastyczne formy sfinansowania zakupu towarów.

 

- Sklepy franczyzowe pracują na najlepiej rotującym w naszej sieci asortymencie towarów, który został wyselekcjonowany nie tylko pod względem ilości, ale i wysokości generowanej marży. Dzięki temu rentowność sklepu franczyzowego nie jest obciążona nadmiernym zapasem i koniecznością jego finansowania, co daje podstawy do osiągania przez franczyzobiorcę zaplanowanych w modelu finansowym wyników ekonomicznych. Równolegle, wprowadzając logistykę dostaw co 24 godziny chcemy zapewnić maksymalną dostępność ok. 70.000 pozycji znajdujących się w naszej ofercie, zaspokajając potrzeby wszystkich, nawet najbardziej wymagających klientów” – podkreśla Adam Wroczyński.

 

Zainteresowany przystąpieniem do systemu Grene® kandydat powinien wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy, dostępny na stronach internetowych sieci, który umożliwia rozpoczęcie bardzo szczegółowej procedury analizy lokalizacji, jej otoczenia, struktury klientów itp. Wszystko po to, aby, jak podkreślają przedstawiciele sieci, opracowywać realne biznes plany dla sklepów franczyzowych, uruchamiając je w maksymalnie bezpiecznym i przewidywalnym otoczeniu.

 

Czym jest franczyza i System Franczyzowy sklepów rolniczo technicznych Grene®?
Franczyza to rodzaj współpracy pomiędzy niezależnymi podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą), który w skuteczny sposób rozwija się w wielu branżach dystrybucyjnych w Polsce. Jest to bezpieczny system sprzedaży produktów (i usług), który oparto na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy dawcą i biorcą licencji (franczyzodawcą i franczyzobiorcą).
Przez cały okres trwania umowy franczyzowej jej strony pozostają prawnie i finansowo niezależnymi przedsiębiorstwami. Istota systemu franczyzowego polega na tym, że franczyzodawca przyznaje swoim franczyzobiorcom prawo do korzystania z jego koncepcji biznesowej i znaku towarowego, a także do korzystania ze stałej pomocy organizacyjnej i technicznej, a jednocześnie nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. Franczyzodawca jest bowiem właścicielem znaku towarowego i bogatego know-how sieci – wiedzy o prowadzeniu sklepu.

 

źródło: www.franczyza-grene.pl

Tematy: