Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

Bez zmian na krajowym rynku zbóż . Ostatnie dni nie przyniosły zmian na krajowym rynku zbóż.

Notowania cen zbóż paszowych w dalszym ciągu znajdują się pod presją trwających zbiorów kukurydzy. Na rynku widać symptomy większego zapotrzebowania na ziarno ze strony przetwórców, którzy chcą pokryć swoje potrzeby surowcowe do końca roku - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.

 

Ceny płacone za kukurydzę suchą z dostawą to przedział od 690-720 PLN/t na południu i w centrum do 740-750 PLN/t na północy kraju. Kukurydza jest ciągle skupowana przez firmy handlowe w portach w cenach 740-750 PLN/t z dostawą do portu. W bieżącym sezonie, polska kukurydza jest jedną z najtańszych w UE, dlatego też notuje się duże zapotrzebowanie na to zboże ze strony kontrahentów zagranicznych. Wysoki kurs euro sprzyja eksportowi zbóż z kraju, stąd też eksport kukurydzy w bieżącym sezonie będzie wysoki. Obecnie w portach ładowana jest głównie pszenica na eksport.

 

Na rynku notuje się większe zapotrzebowanie na ziarno pszenicy paszowej. Jej ceny w dalszym ciągu pozostają pod presją cen kukurydzy i kształtują się w przedziale od 680-700 PLN/t na wschodzie i południowym wschodzie kraju do 710-720 PLN/t w centrum i 730-740 PLN/t na północy. Ceny pszenżyta paszowego to poziom 660-720 PLN/t, ale zapotrzebowanie na to ziarno zmalało. Z kolei, ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 650-700 PLN/t. Ceny jęczmienia paszowego to poziom 680-740 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Stabilnie zachowują się ceny pszenicy konsumpcyjnej Większość młynów w dalszym ciągu pracuje na wcześniej zgromadzonych zapasach i dokupuje jedynie niewielkie partie ziarna po korzystnych cenach. Ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale od 780-800 PLN/t na południu, 800-810 PLN/t w centrum do 840 PLN/t na północy kraju. Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego to poziom do 850 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

 

Tematy: