Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

Bez zmian na krajowym rynku zbóż . Ostatnie dni nie przyniosły zmian na krajowym rynku zbóż.

Notowania cen zbóż paszowych w dalszym ciągu znajdują się pod presją trwających zbiorów kukurydzy. Na rynku widać symptomy większego zapotrzebowania na ziarno ze strony przetwórców, którzy chcą pokryć swoje potrzeby surowcowe do końca roku - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.

 

Ceny płacone za kukurydzę suchą z dostawą to przedział od 690-720 PLN/t na południu i w centrum do 740-750 PLN/t na północy kraju. Kukurydza jest ciągle skupowana przez firmy handlowe w portach w cenach 740-750 PLN/t z dostawą do portu. W bieżącym sezonie, polska kukurydza jest jedną z najtańszych w UE, dlatego też notuje się duże zapotrzebowanie na to zboże ze strony kontrahentów zagranicznych. Wysoki kurs euro sprzyja eksportowi zbóż z kraju, stąd też eksport kukurydzy w bieżącym sezonie będzie wysoki. Obecnie w portach ładowana jest głównie pszenica na eksport.

 

Na rynku notuje się większe zapotrzebowanie na ziarno pszenicy paszowej. Jej ceny w dalszym ciągu pozostają pod presją cen kukurydzy i kształtują się w przedziale od 680-700 PLN/t na wschodzie i południowym wschodzie kraju do 710-720 PLN/t w centrum i 730-740 PLN/t na północy. Ceny pszenżyta paszowego to poziom 660-720 PLN/t, ale zapotrzebowanie na to ziarno zmalało. Z kolei, ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 650-700 PLN/t. Ceny jęczmienia paszowego to poziom 680-740 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Stabilnie zachowują się ceny pszenicy konsumpcyjnej Większość młynów w dalszym ciągu pracuje na wcześniej zgromadzonych zapasach i dokupuje jedynie niewielkie partie ziarna po korzystnych cenach. Ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale od 780-800 PLN/t na południu, 800-810 PLN/t w centrum do 840 PLN/t na północy kraju. Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego to poziom do 850 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

 

Tematy:
Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce