Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

Od tysięcy lat człowiek ulepszał znacznie rasy i gatunki roślin oraz zwierząt tak, aby dawały więcej mięsa, mleka i ziarna. Od lat trzydziestych aż do około lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku trwał intensywny okres ulepszania wydajności rolnictwa i ochrony roślin. Wynikiem tego jest wzrost zużycia nawozów sztucznych o 708 % a pestycydów aż o 4500 %. W większości przypadków, granica ulepszania została już osiągnięta i nie można spodziewać się nawet od nauki optymistycznych osiągnięć.

W wyniku działalności człowieka doszło do poważnej degradacji gleb. Degradacja gleb to proces prowadzący do spadku żyzności gleby wskutek zniszczenia wierzchniej warstwy próchniczej. Degradacja gleby obejmuje te zmiany zachodzące w glebie, które znacznie obniżają jej możliwości produkcyjne, uniemożliwiając uzyskanie maksymalnych, stabilnych i pełnowartościowych plonów. Najbardziej narażone na degradację są lekkie gleby piaszczyste, o cienkiej warstwie próchnicznej.

 

Stosując odpowiednie preparaty i zabiegi agrotechniczne można częściowo lub całkowicie powstrzymać, zapobiec lub odwrócić degradację gleby. Do takich zabiegów należą m.in. nawożenie organiczne odbudowujące warstwę próchniczną. Do wytworzenia próchnicy niezbędne są mikroorganizmy, bez których proces ten nie mógłby zachodzić. Bez ich aktywności, żadne życie na Ziemi nie byłoby możliwe. Mikroorganizmy są ostatnim ogniwem łańcucha pokarmowego, gdzie materiał organiczny jest rozkładany, a ich funkcja jako destruktorów zabezpiecza, że wszystkie ważne elementy pozostaną w zamkniętym obiegu. Dają one pewność, że substancje organiczne, takie jak korzenie, liście, resztki roślin, zielony obornik, szlam, odchody, martwe zwierzęta, które dostają się do gleby, zostaną przetworzone w formę nieorganiczną, która jest dostępna dla roślin. Zabezpiecza to zaopatrzenie roślin w składniki odżywcze. W przeciwieństwie do ludzi i zwierząt, rośliny nie mogą przyjmować i trawić złożonych związków chemicznych. Są one zależne od nieorganicznych, mineralnych form (sole odżywcze). Gleba bez mikroorganizmów będzie uboga w składniki odżywcze, ponieważ substancje organiczne nie będą humifikowane. Dodatkowo, obok wspomnianej już aktywności w zakresie procesów rozkładu, bakterie posiadają również inne właściwości, które mają wielkie znaczenie dla zawartości składników odżywczych w glebie. Na przykład niektóre bakterie potrafią wiązać podstawowe cząsteczki azotu z powietrza i przetwarzać go w formę przyswajalną przez rośliny. Jako, że ilość azotu dostępnego dla roślin jest często czynnikiem ograniczającym wzrost roślin, jest to bardzo istotna korzyść. Dodatkowo mikroorganizmy pomagają poprawić strukturę gleby. Można je znaleźć w górnej warstwie gleby, gdzie mają one pozytywny wpływ na żyzność gleby, wentylację i rezerwy wody. Mikroorganizmy kolonizują również części roślin znajdujące się ponad poziomem ziemi i należą do złożonego ekosystemu, porównywalnego do naturalnej flory na skórze ludzkiej, albo błony śluzowej.

 

W zdegradowanej glebie brak jest pożytecznych mikroorganizmów, dlatego należy je uzupełnić wprowadzając do gleby specjalną kompozycje zawartą w preparacie Terra Biosa, który zwiększa aktywność biologiczną gleby, skutecznie rozkłada słomę i obornik, stwarza lepsze przyswajanie środków odżywczych dla roślin, zmniejsza potrzebę stosowania nawozów chemicznych.

 

Wiecej o roli mikroorganizmów w życiu człowieka dowiesz zaglądając na www.biosapolska.pl

Tematy:

Porady dla rolników