Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

wrp 2012Podczas dostępnej dla publiczności, sesji plenarnej obrad Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu (20 – 21 października 2011), komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Dacian Ciolos zaprezentował pakiet szczegółowych rozwiązań dotyczących rozwoju rolnictwa do 2020r.

 

Ministrowie Rolnictwa z 27. państw członkowskich przedstawili swoje pierwsze reakcje na propozycje zmian wspólnej polityki rolnej. Entuzjazmu nie było. Kilka krajów wyraziło zdecydowane rozczarowanie i negatywną opinię do przedstawionych propozycji. Najwięcej miejsca w dyskusji ministrowe poświecili tzw. zazielenieniu wspólnej polityki rolnej. Było wiele krytyki związanej z dalszym skomplikowaniem wdrażania tej polityki zamiast oczekiwanego jej uproszczenia. Ministrowie skrytykowali zwłaszcza propozycję wyłączenia z produkcji 7 % uprawianej ziemi na cele środowiskowe.

 

Większość ministrów odniosła się również do propozycji wyrównywania dopłat bezpośrednich. Z jednej strony zdecydowane niezadowolenie, związane z brakiem wyrównania dopłat, prezentowali ministrowie nowych państw członkowskich, a jednocześnie z drugiej przeciw obniżeniu wsparcia w ramach wyrównywania dopłat protestowali ministrowie ze starych państw członkowskich.

 

Nowe elementy polityki, takie jak płatności dla aktywnych rolników, czy też ograniczenie górnych limitów płatności (capping) były w większości wystąpień również krytykowane.

 

W dyskusji ministrowie podkreślali potrzebę pozostawienia państwom członkowskim pewnej elastyczności dla możliwości wspierania niektórych kierunków produkcji, czyli utrzymania płatności powiązanych z produkcją.

 

Mniej emocji w czasie dyskusji nad WPR po 2013r. dotyczyło finansowania obszarów wiejskich (tzw. II filar). Ministrowe pozytywnie odnosili się do propozycji nowego instrumentu związanego z zarządzaniem ryzykiem w rolnictwie. Niektóre państwa wyraziły pewne obawy związane z ustaleniem 5% rezerwy związanej z finansowaniem i wdrażaniem programów rozwoju w poszczególnych państwach członkowskich. Brak alokacji finansowych na II filar nie pozwala ocenić kompleksowo propozycji KE w zakresie realizacji celów tej polityki.

 

Propozycja likwidacji kwot cukrowych od 2015r. podzieliła ministrów na dwa obozy. W jednym znalazło się wielu ministrów, którzy skrytykowali propozycję, uważając, że jest ona przedwczesna, a w drugim znaleźli sie ministrowie państw liberalnych oraz takich które nie produkują cukru, oni poparli tę propozycję.

 

Ministrowe wnioskowali za utrzymaniem interwencji na rynkach rolnych w formie siatki bezpieczeństwa.

 

Uproszczenie WPR było tematem wystąpień wszystkich ministrów. W opinii Polski i wielu innych państw pakiet legislacyjny wymaga jeszcze wiele pracy, aby zreformowana WPR stała się narzędziem do zbudowania silnego, konkurencyjnego i zrównoważonego europejskiego rolnictwa, odpowiadającego na globalne wyzwania.

Tematy:
Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce