Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

Minister Marek Sawicki spotkał się dzisiaj z szefami organizacji rolniczych, członków COPA-COGECA i CEJA, w sprawie propozycji Komisji Europejskiej odnośnie pakietu legislacyjnego dotyczącego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.

 

Podczas spotkania omówiono najważniejsze założenia pakietu legislacyjnego obejmujące m.in. kwestie finansowe, płatności bezpośrednie, nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wspólną organizację rynków rolnych. Organizacje rolnicze, podzielając pogląd ministra, krytycznie oceniły zaproponowany przez Komisję Europejską nowy kształt Wspólnej Polityki Rolnej, podkreślając, że reforma WPR nie daje szans na rozwój rolnictwa, nie wprowadza uproszczenia zasad WPR oraz nie uwzględnia rosnących potrzeb żywnościowych w Europie i na świecie. Niezrozumiałym jest również utrzymanie płatności opartej na historycznych parametrach, nazywanych przez KE systemem płatności opartym na uprawnieniach.

 

Przedstawiciele organizacji rolniczych poinformowali o działaniach podejmowanych na różnych płaszczyznach, zmierzających do uzyskania wsparcia organizacji innych krajów członkowskich, aby Wspólna Polityka Rolna była faktycznie zreformowana, uproszczona, wspierająca rozwój rolnictwa i sprawiedliwa.

 

Żródło:ARiMR