Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

Minister Marek Sawicki uczestniczył dziś w Konferencji Polska Wieś i Rolnictwo 2011 r. Spotkanie było okazją do prezentacji efektów wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności PROW 2007-2013 oraz wyników badania Polska wieś i rolnictwo oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

 

Dzisiejsza konferencja to okazja, aby o rolnictwie porozmawiać w świetle rzeczywistych osiągnięć polskich rolników, w oparciu o liczby. Dziś chcemy dokonać oceny sytuacji w rolnictwie na podstawie rzeczywistych wyników badań, na podstawie realnych danych – powiedział minister rolnictwa.

Marek Sawicki podkreślił, że prezentowane wyniki badań dają obraz polskiego rolnictwa nowoczesnego i dynamicznie się rozwijającego, modernizowanego przy wykorzystaniu unijnych funduszy. − Rolnictwo, podobnie jak cała światowa gospodarka podlega regułom ekonomicznym. Nie możemy dokonywać jego rzetelnej oceny w oderwaniu od światowego kryzysu. Możemy jednak z satysfakcją powiedzieć, że łagodne przejście przez kryzys, w Polsce jest zasługą między innymi rolnictwa. To ten sektor od lat generuje dodatnie saldo w obrocie zagranicznym. W roku ubiegłym osiągnęło ono, jak wynika z danych GUS poziom 2,8 mld euro, a nie 2,6 mld euro jak wcześniej podawaliśmy. Wszystko wskazuje na to, że dynamika eksportu spowoduje, że bilans za rok 2011 będzie jeszcze wyższy. Widać więc, że rolnictwo, które stanowi 11% wartości całego polskiego eksportu jest sposobem na rozwiązywanie problemów gospodarczych. Około 120 tys. miejsc pracy w polskim przetwórstwie rolno-spożywczym jest generowane na rzecz eksportu i jest źródłem utrzymania wielu polskich rodzin. Polska wieś zmienia się i świadczą o tym liczby – powiedział szef resortu rolnictwa.

Podczas konferencji poruszona została również kwestia reformy Wspólnej Polityki Rolnej. – Wspólnie z ministrem rolnictwa walczymy o równe prawa i sprawiedliwy podział środków w ramach WPR 2014-2020 – powiedział w imieniu polskich rolników prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i wiceszef COPA-COGECA Wiktor Szmulewicz. Podczas dyskusji wielokrotnie podkreślano, że dla polskich rolników ważne jest zapewnienie konkurencyjności na jednolitym rynku europejskim.

Konferencja była również miejscem dyskusji i analizy wyników badania Polska wieś i rolnictwo 2010 oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2010, w kontekście wyzwań dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że na modernizację polskiego rolnictwa i rozwój wsi miało wpływ wiele czynników. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim: przygotowanie do akcesji oraz samo przystąpienie Polski do UE, wdrażanie mechanizmów związanych z WPR, rosnące wymagania konsumentów, poszukiwanie nowych źródeł energii, czy zmiany klimatyczne.

Spis rolny pokazał, że ilość gospodarstw rolnych w Polsce zmniejszyła się, a wzrosła ich średnia powierzchnia. Na polskiej wsi mamy do czynienia z coraz wyższym wskaźnikiem gospodarstw wyspecjalizowanych, a liczba gospodarstw o powierzchni 50 ha i więcej wzrosła o 34%. Wszystko to sprawia, że wzrasta konkurencyjność i efektywność ekonomiczna polskiego rolnictwa.

 

źródło:minrol.gov.pl

Tematy: