Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

18 maja br. w Warszawie obradowało Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka.

Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe z działalności PIM za 2010 rok oraz jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi. Członkowie przyjęli także budżet na rok 2011. Walne dokonało również uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Gośćmi Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz wiceprezes ARR Lucjan Zwolak.

 

Uczestnicy Walnego rozmawiali z Ministrem Sawickim o bieżącej sytuacji mleczarstwa – m.in. wysokości skupu mleka, suszy na zachodzie kraju,  wielkości przetwórstwa oraz o handlu i współpracy przetwórców mleka z sieciami handlowymi. Tematem rozmów było również dotowanie programu „Szklanka Mleka”.  Minister poinformował uczestników Walnego Zgromadzenia PIM, iż wszystko wskazuje na to, że w czasie polskiej prezydencji będą trwały prace nad zamknięciem pakietu mlecznego,  obecnie w Komisji Europejskiej trwa dyskusja nad przyjęciem propozycji zmian pakietu mlecznego.

 

Minister Sawicki podkreślił, że kierunek zmian jest taki, aby po roku 2014 kwotowanie mleka zostało zniesione, ale jednocześnie nastąpiło wzmocnienie wewnętrznej organizacji producentów mleka i przetwórców, łącznie z handlem.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia Minister Marek Sawicki przyjął z rąk Zarządu Polskiej Izby Mleka   statuetką w uznaniu za wkład w rozwój polskiego mleczarstwa. Statuetka – w kształcie kropli mleka ma być- jak to wyraził Prezes Polskie Izby Mleka Edmund Borawski – tą pierwszą kroplą na drodze do dalszego umacniania polskiego mleczarstwa.

 

Statuetkę trzymał również Prezes Jan Dąbrowski z OSM Łowicz za aktywną działalność w Zarządzie PIM.

 

Polska Izba Mleka to najmłodsza organizacja branży mleczarskiej  w kraju – funkcjonuje od niespełna 4 lat. Od początku istnienia realizuje szereg zadań z zakresu promocji spożycia mleka, dostarcza podmiotom branży mleczarskiej i około mleczarskiej analizy i informacje rynkowe, wychodzi


z inicjatywą ustawodawczą, ściśle współpracuje z MRiRW, ARR oraz europejskimi organizacjami branżowymi.

Tematy: