Słownik rolniczy

Wiadomości - Rolnictwo

Większe dostawy mleka.W grudniu 2009 r., po raz pierwszy od czerwca, dostawy mleka były większe niż w poprzednim miesiącu (o 3,4%).

Według danych GUS, w analizowanym miesiącu do podmiotów skupujących dostarczono 672 mln l surowca.Było to jednak o 0,6% mniej niż rok wcześniej.

Łącznie w 2009 r. skup mleka (dane meldunkowe) był o 3% większy niż w 2008 r. i wyniósł ok. 8,9 mld l (ok. 9,2 mld kg).

W roku kwotowym 2009/2010 (wg danych przekazywanych przez podmioty skupujące do OT ARR) w okresie od kwietnia do grudnia 2009 r. skupiono ok. 6,91 mld kg mleka (po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu), tj. o blisko 2% mniej niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku kwotowego. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym wyniósł ok. 73%.źródło: Biuro Analiz i Programowania ARR

Tematy: