Słownik rolniczy

Technika rolnicza, Maszyny rolnicze

technologia, a wydajność mleczna

Do najważniejszych czynników wpływających na zyski z hodowli i ogólną opłacalność produkcji zalicza się wydajność mleczna krów. Jest kilka sposobów na to, by ją zwiększyć. W procesie tym pomaga nowoczesna technologia.

 

Jak wskazuje nazwa, podstawowym celem hodowli bydła mlecznego jest pozyskiwanie mleka. Jego produkcja jest tym bardziej opłacalna, im więcej jest krów w gospodarstwie, i im wyższa jest wydajność mleczna. Aby ta ostania osiągnęła odpowiednie wskaźniki, zwierzętom należy zapewnić jak najlepsze warunki bytowe oraz dbać o ich zdrowie. Pomogą w tym nowoczesne technologie IoT.

Wydajność mleczna krów

Wydajność mleczna krowy, czyli po prostu to, ile daje ona litrów mleka, zależy między innymi od jej rasy, wieku czy sposobu prowadzenia hodowli. Przykładowo, zwierzęta żyjące w swobodnych warunkach, produkują mleko do karmienia swoich cieląt - najczęściej około 8 litrów w ciągu doby. Ilość ta jest zupełnie wystarczająca dla młodych osobników, lecz zdecydowanie zbyt mała na potrzeby produkcji przemysłowej. Z kolei krowy mleczne w gospodarstwach produkcyjnych są na wiele sposobów stymulowane do wysokiej wydajności mlecznej, toteż dają nawet 50 litrów mleka każdego dnia, co przekłada się na około 12 tysięcy litrów, a niekiedy więcej. Pamiętać jednak trzeba, że wysoki poziom wydajności mlecznej utrzymuje się przez pierwsze kilka lat życia krowy, zaś w okresie późniejszym zaczyna spadać. Dlatego pierwsze lata egzystencji zwierzęcia są okresem najintensywniejszego podnoszenia wydajności mlecznej. Można to osiągnąć poprzez:

  • zapewnienie krowom stałego dostępu do paszy wysokiej jakości;
  • utrzymywanie czystości w oborze;
  • wysoką częstotliwość dojenia, zwłaszcza w pierwszych tygodniach po wycieleniu;
  • prawidłowe zasuszanie.

Oprócz tego typu technik, hodowcom przychodzą z pomocą również nowoczesne technologie i automatyzacja w zarządzaniu stadami.

Czytaj więcej w artykule: Jak zwiększyć wydajność mleczną krów?

Automatyzacja w zarządzaniu stadami, a wydajność mleczna

Obecnie trudno wyobrazić sobie nowoczesną, wydajną hodowlę bydła mlecznego, jaka nie korzystałaby na co dzień z innowacyjnych rozwiązań, ułatwiających planowanie produkcji mleka oraz, co ważne, pozwalających utrzymać wysoką wydajność mleczną bez jakiejkolwiek szkody dla zdrowia, komfortu i dobrostanu zwierząt. Wymienić tu należy chociażby innowacyjne rozwiązania udojowe, służące do usprawnienia i zwiększenia precyzyjności doju. Nie dość, że dzięki nim można oszczędzić czas, to jeszcze korzystnie wpływają ona na kondycję oraz samopoczucie krów.

Zadaniem systemu kontroli doju jest mierzenie wydajności mlecznej każdej krowy, sprawdzanie przepływu, aby zapobiec zbyt długiemu dojeniu, jak również badanie parametrów mleka. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, można na bieżąco może kontrolować wydajność mleczną zarówno całego stada, jak też poszczególnych krów. W sytuacji nagłego spadku wydajności lub jej utrzymywania się na niezadowalającym poziomie, można szybko wdrożyć zmiany w żywieniu bądź warunkach bytowych zwierząt. System jest wyjątkowo precyzyjny oraz czuły, toteż umożliwia zaobserwowanie nawet drobnych zmian, które bez niego zostałyby wykryte zdecydowanie później.

Z kolei w zarządzaniu stadem ogromnie pomaga system identyfikacji elektronicznej. Zapewnia on stałe monitorowanie poszczególnych osobników, ich stanu zdrowia, wykrywanie rui, itd. Dzięki niemu można prowadzić hodowlę w taki sposób, aby zapewnić krowom optymalne warunki bytowe, co przyczyni się do zwiększenia wydajności mlecznej.

Pamiętać jednak trzeba, że automatyzacja i nowoczesne systemy IoT nie zastąpią ludzkiej pracy. Ich zadaniem jest przede wszystkim dostarczanie hodowcy informacji o stadzie oraz poszczególnych zwierzętach, ale to na nim spoczywa obowiązek szybkiego ich wykorzystania.

Tematy: