Słownik rolniczy

Technika rolnicza, Maszyny rolnicze

Siłowniki hydrauliczne nierzadko podlegają ekstremalnym obciążeniom. Nieustanna ich eksploatacja z czasem spowoduje zużycie się elementów roboczych, a tym samym zagrozi procesowi roboczemu. Taki stan rzeczy może doprowadzić do przestojów maszyn oraz problemów z utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych.

W przypadku uszkodzenia lub znacznego zużycia eksploatacyjnego siłowników hydraulicznych zwykle stosuje się działania regeneracyjne, które tchną w te elementy drugie życie. Regeneracja siłowników hydraulicznych z reguły jest tańszą oraz efektywniejszą metodą niż zakup drogich, nowych siłowników.

Budowa siłowników hydraulicznych

Podstawowym elementem roboczym siłowników hydraulicznych jest tłok, który pracuje w cylindrze. Do tłoka przytwierdzony jest pierścień prowadzący, uszczelnienie tłokowe oraz uszczelka tłoka względem tłoczyska. Tłok napędzany jest przez tłoczysko. U podstawy cylindra znajduje się dławica, która wyposażona jest w pierścienie prowadzące tłoczysko, uszczelnienie dławicowe, pierścień zgarniający, uszczelnienie dławicy względem cylindra. Tłoczysko zwieńczone jest uchem tłoczyska z łożyskiem wahliwym. W górnej części siłownika umieszczone jest dno siłownika połączone z uchem dna siłownika.

Jak widać, konstrukcja siłowników hydraulicznych jest stosunkowo skomplikowana, a każdy z wymienionych elementów konstrukcyjnych siłowników hydraulicznych może ulec zużyciu oraz awarii. Dlatego też kluczowa w procesie regeneracji jest prawidłowa diagnoza powstałych uszkodzeń komponentów siłowników hydraulicznych.

Więcej o hydraulice siłowej w utrzymaniu ruchu dowiesz się na https://www.fluiconnecto.com/pl/branze/utrzymanie-ruchu

Przyczyny powstawania awarii w siłownikach hydraulicznych

Pracujące w układach i maszynach siłowniki hydrauliczne narażone są na wiele zagrożeń. Zwykle awarie siłowników związane są z przeciekami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi, a także powodowane są przez utratę szczelności dławicy. Wśród najpowszechniejszych przyczyn powstawania awarii siłowników hydraulicznych teleskopowych i jednotłoczyskowych wymienia się:

 • mechaniczne uszkodzenia zewnętrzne siłownika;
 • reakcje fizyczne i chemiczne uszkadzające komponenty siłownika;
 • zbyt duże lub zbyt niskie ciśnienie w układzie;
 • wyeksploatowanie się prowadnic tłoczyska;
 • nadmierne obciążenie siłownika;
 • zanieczyszczenie cieczy roboczej lub jej przeterminowana wymiana.

Jak wygląda proces regeneracji siłowników hydraulicznych?

Proces regeneracyjny obejmuje takie prace, jak:

 • wymiana uszczelnień;
 • wymiana łożysk;
 • regeneracja (szlifowanie i chromowanie) lub wymiana tłoczysk;
 • drążenie tłoczysk i honowanie cylindrów;
 • wymiana rury cylindra;
 • dorabianie ucha dławicy lub cylindra.

Proces regeneracji siłowników rozpoczyna się od demontażu i rozmontowania siłownika na części. Na tym etapie oceniane są uszkodzenia komponentów siłownika, a także kontrola ich stanu zużycia. Kolejnym etapem jest sporządzenie ekspertyzy, która kompleksowo opisuje stan techniczny siłownika i sporządzenie na tej podstawie wyceny uwzględniającej koszty regeneracji i naprawy elementów konstrukcyjnych siłownika. Na tej podstawie następuje wykonanie regeneracji.

 

Artykuł powstał przy współpracy z Fluiconnecto

Poznajmy się lepiej:

Tematy: