Słownik rolniczy

Technika rolnicza, Maszyny rolnicze

Siłowniki hydrauliczne nierzadko podlegają ekstremalnym obciążeniom. Nieustanna ich eksploatacja z czasem spowoduje zużycie się elementów roboczych, a tym samym zagrozi procesowi roboczemu. Taki stan rzeczy może doprowadzić do przestojów maszyn oraz problemów z utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych.

W przypadku uszkodzenia lub znacznego zużycia eksploatacyjnego siłowników hydraulicznych zwykle stosuje się działania regeneracyjne, które tchną w te elementy drugie życie. Regeneracja siłowników hydraulicznych z reguły jest tańszą oraz efektywniejszą metodą niż zakup drogich, nowych siłowników.

Budowa siłowników hydraulicznych

Podstawowym elementem roboczym siłowników hydraulicznych jest tłok, który pracuje w cylindrze. Do tłoka przytwierdzony jest pierścień prowadzący, uszczelnienie tłokowe oraz uszczelka tłoka względem tłoczyska. Tłok napędzany jest przez tłoczysko. U podstawy cylindra znajduje się dławica, która wyposażona jest w pierścienie prowadzące tłoczysko, uszczelnienie dławicowe, pierścień zgarniający, uszczelnienie dławicy względem cylindra. Tłoczysko zwieńczone jest uchem tłoczyska z łożyskiem wahliwym. W górnej części siłownika umieszczone jest dno siłownika połączone z uchem dna siłownika.

Jak widać, konstrukcja siłowników hydraulicznych jest stosunkowo skomplikowana, a każdy z wymienionych elementów konstrukcyjnych siłowników hydraulicznych może ulec zużyciu oraz awarii. Dlatego też kluczowa w procesie regeneracji jest prawidłowa diagnoza powstałych uszkodzeń komponentów siłowników hydraulicznych.

Więcej o hydraulice siłowej w utrzymaniu ruchu dowiesz się na https://www.fluiconnecto.com/pl/branze/utrzymanie-ruchu

Przyczyny powstawania awarii w siłownikach hydraulicznych

Pracujące w układach i maszynach siłowniki hydrauliczne narażone są na wiele zagrożeń. Zwykle awarie siłowników związane są z przeciekami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi, a także powodowane są przez utratę szczelności dławicy. Wśród najpowszechniejszych przyczyn powstawania awarii siłowników hydraulicznych teleskopowych i jednotłoczyskowych wymienia się:

 • mechaniczne uszkodzenia zewnętrzne siłownika;
 • reakcje fizyczne i chemiczne uszkadzające komponenty siłownika;
 • zbyt duże lub zbyt niskie ciśnienie w układzie;
 • wyeksploatowanie się prowadnic tłoczyska;
 • nadmierne obciążenie siłownika;
 • zanieczyszczenie cieczy roboczej lub jej przeterminowana wymiana.

Jak wygląda proces regeneracji siłowników hydraulicznych?

Proces regeneracyjny obejmuje takie prace, jak:

 • wymiana uszczelnień;
 • wymiana łożysk;
 • regeneracja (szlifowanie i chromowanie) lub wymiana tłoczysk;
 • drążenie tłoczysk i honowanie cylindrów;
 • wymiana rury cylindra;
 • dorabianie ucha dławicy lub cylindra.

Proces regeneracji siłowników rozpoczyna się od demontażu i rozmontowania siłownika na części. Na tym etapie oceniane są uszkodzenia komponentów siłownika, a także kontrola ich stanu zużycia. Kolejnym etapem jest sporządzenie ekspertyzy, która kompleksowo opisuje stan techniczny siłownika i sporządzenie na tej podstawie wyceny uwzględniającej koszty regeneracji i naprawy elementów konstrukcyjnych siłownika. Na tej podstawie następuje wykonanie regeneracji.

 

Artykuł powstał przy współpracy z Fluiconnecto

Poznajmy się lepiej:

Tematy:
Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce