Słownik rolniczy

Technika rolnicza, Maszyny rolnicze

Maszyny rolnicze są nieodzownym atrybutem osób trudniących się rolnictwem. Ułatwiają i przyspieszają pracę, podnosząc tym samym jej efektywność. Jednak aby były w pełni sprawne, należy poświęcić im wystarczająco dużo uwagi. Zadbane, odwdzięczą się niezawodnością i długą żywotnością.

Bez maszyn rolniczych praca rolnika byłaby ciężka. Wie o tym każdy, komu w sezonie zdarzyła się awaria kluczowego w jego działalności urządzenia. To prawda, że niekiedy są to przypadki losowe i okoliczności, których nie dało się przewidzieć. Jednak równie często zdarzają awarie będące konsekwencją braku przeglądu lub niewykonania koniecznych napraw. Niedbalstwo w rolnictwie, w przypadku, kiedy zdani jesteśmy na zyski uwarunkowane pracą naszych maszyn, może wiele kosztować.

Co ryzykujesz poprzez awarię?

Warto uświadomić sobie, że poprzez zaniedbanie stanu maszyn nie traci się raz, ale wielokrotnie. Awaria, zwłaszcza jeśli zdarzy się w najbardziej gorącym sezonie, skutkuje nie tylko utratą czasu i pieniędzy, ale także nerwów, a niekiedy nawet zdrowia.

Już sam fakt, że rolnik musi udać się po części zamienne do sklepu, stanowi koszt związany z zakupem paliwa, no i oczywiście wydaniem pieniędzy na uszkodzone elementy, które niekiedy potrafią kosztować całkiem sporo. Zdarza się też, że konieczna będzie pomoc fachowca w osobie mechanika. To kolejne utracone złotówki. Uszkodzona maszyna rolnicza, także jest kosztem. W czasie, kiedy powinna na siebie zarabiać, stoi unieruchomiona i generuje dodatkowe koszty. Warto pamiętać i o tym, że w przypadku, kiedy działalność rolnika opiera się na świadczeniu usług na rzecz innych rolników (np. wynajęcie kombajnów, suszarni do zboża itp.), w czasie unieruchomienia maszyny zlecenie może przejąć innych usługodawca. Zatem, czy warto ryzykować utratę czasu, pieniędzy i nerwów, podczas gdy wystarczyłoby dołożyć większych starań, by zachować maszynę w dobrym stanie?

Jak zachować sprawność maszyny?

Uniknięcie awarii nie zawsze jest możliwe, jednak przy odpowiednich działaniach można zminimalizować ryzyko jej wystąpienia. Kluczowe w działalności rolnika urządzenia zasługują na szczególne traktowanie, niezależnie, czy będą to ciągniki, kombajny, sadzarki do ziemniaków, czy maszyny rolnicze mrol.com.pl, takie jak silosy, mieszalniki do pasz i rozdrabniacze do słomy. Warto wnikliwie obserwować maszyny. Wszelkie nieprawidłowości w ich działaniu powinny być sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego, co finalnie może doprowadzić do awarii i przestoju maszyny. Należy zatem kontrolować sposób ich działania oraz ogólny stan. Sprawdzać poziom olejów, stan filtrów, łożysk i innych elementów oraz układów, które mogą ulegać zużyciu i wymagać okresowej wymiany.

Pamiętaj o przeglądach!

Regularne przeglądy maszyn rolniczych w odpowiednio przystosowanych, świadczących wysokiej jakości usługi serwisach uchronią nas przed niespodziewanymi awariami. O stan urządzeń warto zadbać jeszcze przed sezonem. Dobrze, jeśli o stanie maszyny będzie mógł się wypowiedzieć fachowiec. Warto sprawdzić wszystkie istotne elementy oraz podzespoły. Kontrolę powinno się wykonywać w dwojaki sposób – najpierw podczas spoczynku, a później w trakcie pracy maszyny. Istotne mogą być bowiem wszelkie nietypowe odgłosy maszyny, które mogą świadczyć o nieprawidłowościach w działaniu.
Poddana gruntownemu przeglądowi maszyna może oczekiwać już na rozpoczęcie sezonu.

Naprawy wykonuj na bieżąco

Wszelkie naprawy maszyny warto wykonywać na bieżąco. Tymczasowe, prowizoryczne rozwiązania rzadko kiedy się sprawdzają. Najczęściej naprawa wymaga zakupienia części zamiennej, a nierzadko skorzystania z pomocy mechanika. Zaniedbanie w tym względzie może prowadzić do jeszcze poważniejszych problemów z maszyną i uszkodzeń kolejnych podzespołów lub unieruchomienia całej maszyny. Wtedy natomiast najprawdopodobniej będzie czekała rolnika nie mała naprawa, ale remont maszyny. Koszty są nieporównywalne.

Czy zatem warto odwlekać to, co i tak nieuniknione? Powiedzenie „przezorny zawsze ubezpieczony” sprawdza się w tym przypadku bardzo dobrze. Przewidywalny rolnik zawsze dba o swoje maszyny i nie dopuszcza do pogorszenia ich stanu ponad ten, jaki wynika ze zwykłego użytkowania.

Tematy: