Słownik rolniczy

Technika rolnicza, Maszyny rolnicze

Ciągnik rolniczy to inwestycja na długie lata. To zwykle najważniejsza maszyna w całym gospodarstwie, dlatego jej wybór nie może być przypadkowy – trzeba wziąć pod uwagę wielkość gospodarstwa, ale i specyfikę procesu produkcji.

Jaka moc?

Dobór ciągnika uzależniony jest od karty technologicznej dla danego rodzaju działalności rolnej. Karta określa rodzaj czynności związanych z uprawą oraz liczbę dni roboczych potrzebnych do ich przeprowadzenia – na tej podstawie wylicza się zapotrzebowanie na moc i klasę siły uciągu traktora.

Znając tę wartość, należy jeszcze uwzględnić niewielką nadwyżkę mocy (ok. 10-20 procent), która przyda się przy pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, będzie też niezbędna ze względu na stałą modernizację gospodarstwa.

Druga, prostsza metoda to metoda wskaźnikowa. Wydajność ciągników (wyrażona w kWh) jest związana z wielkością areału. Standardowo, w gospodarstwach do 10 ha wystarczy ciągnik o mocy 30-45 kW, w gospodarstwach liczących 10-20 ha – 45-70 kW, przy 20-35 hektarach zapotrzebowanie na moc ciągnika wynosi 80-120 kW. Dla gospodarstwa o powierzchni 35-50 hektarów optymalna moc ciągnika mieści się w przedziale 112-168 kW, przy powierzchni 50-100 ha – 144-258 kW, 100-150 ha – 210-310 kW, 150-300 ha – 286-430 kW (http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/126_dzialanie/formularz_wniosku_o_przyznanie_pomocy/eksp_pt_zasady_dob_maszyn/Zasady_doboru_maszyn_rolniczych_2008_.pdf). To dane wyjściowe, które pomagają sprecyzować wymagania w stosunku do ciągnika, w zależności od rodzaju produkcji i regionu rolniczego. Wysokiej jakości ciągniki rolnicze o różnej mocy można znaleźć na stronie www.agromarket.pl.

Areał to nie wszystko

W małych i średnich gospodarstwach (do 30 ha) ciągniki o dużej mocy (powyżej 100 kW) są zbyteczne, bo nie współpracują z dużymi, wydajnymi maszynami. Ale ważny jest rodzaj gleb – im bardziej ziemia jest zwięzła, tym mocniejszy musi być ciągnik. Zatem przy takim samym areale, jeden rolnik będzie potrzebował ciągnika o mocy np. 100 kW (przy ciężkich glebach), a innemu wystarczy 30 kW (gleby lekkie). Również tam, gdzie jest trudna rzeźba terenu (np. zbocza), przyda się większa moc maszyny. W gospodarstwach produkujących zboże stawia się na ciągniki o dużej mocy, ale już w gospodarstwach obejmujących hodowlę zwierząt praktyczniejszy jest ciągnik o mniejszej mocy, który wykorzystywany jest przy obsłudze stada. Z kolei w ogrodnictwie i sadownictwie ciągnik musi sobie radzić z jazdą pomiędzy wąskimi rzędami roślin i ostrymi zakrętami.

 

Tematy: