Słownik rolniczy

ubezpieczenia

ubezpieczenie rolne

O gospodarstwie rolnym mówimy wtedy, kiedy powierzchnia nieruchomości rolnej lub łączna powierzchnia nieruchomości rolnych obejmuje co najmniej 1 ha. Za nieruchomości rolne uznaje się grunty rolne i leśne, ale również budynki i urządzenia niezbędne do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym. W celu zabezpieczenia takiego gospodarstwa niezbędne jest wykupienie ubezpieczenia rolnego.

Więcej…  

pole

Rolnicy są specyficzną grupą zawodową, która ma obowiązek posiadania obowiązkowych ubezpieczeń. Co obejmują takie ubezpieczenia i jakie są rodzaje polis, które muszą wykupić dla siebie właściciele gospodarstw rolnych w Polsce?

Więcej…