Słownik rolniczy

przydomowa oczyszczalnia ścieków

oczyszlania biologiczna

Oczyszczalnie ścieków zarówno te przy domu jak i gospodarstwie cieszą się coraz większą popularnością. Przed podjęciem decyzji o wyborze rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków - drenażowej czy biologicznej - warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat każdej z nich, a także zgłębić informacje dotyczącą przepuszczalności naszego gruntu, poziomu wód gruntowych i odległości od innych obiektów jak budynki czy studnie.

Więcej…