Słownik rolniczy

prawo łowieckie

pole

Pomimo że prawo łowieckie ma na celu zachowanie równowagi ekologicznej i ochronę gatunków zwierząt, to jednak często prowadzi do konfliktu między rolnikami a myśliwymi. Przepisy nie dają rolnikom możliwości dzierżawienia prawa polowania na ich ziemi myśliwym. W tym artykule omówimy ten problem.

Więcej…