Słownik rolniczy

kukurydza

Kukurydza

Wśród wielu rolników panuje przekonanie, że ochrona herbicydowa kukurydzy to prosta sprawa. Rzeczywiście, jeśli chodzi o końcowy efekt eliminacji chwastów, przy obecnym doborze herbicydów jest on stosunkowo łatwy do osiągnięcia.

Więcej…  

Sezon wegetacyjny roku 2017 powoli zbliża się ku końcowi. Od samego początku charakteryzował się niestandardowym przebiegiem warunków pogodowych. Miały one zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na wzrost i rozwój kukurydzy, a w konsekwencji na wykorzystanie potencjału plonotwórczego mieszańców.

Więcej…  

uprawa kukurydzy na ziarno

Każdy hodowca chce wyprodukować jak najlepszej jakości kiszonkę z kukurydzy. Wysokiej jakości kiszonka z kukurydzy wpływa korzystnie na zdrowie i kondycję zwierząt hodowlanych, a jednocześnie zwiększa ich wydajność produkcyjną. Warto więc odpowiedzieć na pytania, kiedy zbierać kukurydzę na kiszonkę i jak zrobić kiszonkę z kukurydzy, by osiągnąć najlepsze efekty.

Więcej…  

chemirol wymagania glebowe kukurydzy na ziarno

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, która może być uprawiana na terenie całej Polski, w szczególności w rejonach południowych. Istotnym elementem uprawy kukurydzy jest rodzaj podłoża. Przy wyborze stanowiska przeznaczonego pod kukurydzę na ziarno uwagę należy zwrócić zarówno na odczyn gleby, jak i na jej zasobność w składniki pokarmowe. Jakie ma wymagania glebowe kukurydza na ziarno?

Więcej…  

kiedy najlepiej siać kukurydzę

Kukurydza jako roślina ciepłolubna do szybkich i równomiernych wschodów potrzebuje odpowiedniej temperatury, a precyzując odpowiedniej temperatury gleby. Z tego względu ustalenie optymalnego terminu siewu jest niezwykle ważne, ponieważ bezpośrednio wpływa na jej dalszy przebieg rozwoju, a tym samym wysokość uzyskanego plonu. Dlatego warto poświęcić chwilę na poznanie odpowiedzi na pytanie, kiedy siać kukurydzę.

Więcej…  

siew kukurydzy

Siew kukurydzy poza uprawą gleby, nawożeniem oraz odchwaszczaniem plantacji jest pierwszym z kilku ważnych czynników który, wpływa na końcowy plon. Jak więc wykonać ten zabieg poprawnie, aby ustrzec się błędów i na samym starcie nie pozbawić się spadku plonu o który, będziemy walczyć przez resztę sezonu wegetacyjnego?

Więcej…  

Dla producentów kukurydzy okres zimowy to czas podejmowania decyzji dotyczących uprawy w następnym roku. Przede wszystkim zastanawiają się oni nad możliwością kontraktacji, najczęściej w tym okresie negocjują warunki umów, bądź też decydują się na sprzedaż przyszłorocznych płodów rolnych na wolnym rynku. Zastanawiają się także nad przeznaczeniem kukurydzy, od tego zależy wybór konkretnej odmiany.

Więcej…  

Porady dla rolników