Słownik rolniczy

kiszonka

uprawa kukurydzy na ziarno

Każdy hodowca chce wyprodukować jak najlepszej jakości kiszonkę z kukurydzy. Wysokiej jakości kiszonka z kukurydzy wpływa korzystnie na zdrowie i kondycję zwierząt hodowlanych, a jednocześnie zwiększa ich wydajność produkcyjną. Warto więc odpowiedzieć na pytania, kiedy zbierać kukurydzę na kiszonkę i jak zrobić kiszonkę z kukurydzy, by osiągnąć najlepsze efekty.

Więcej…