Słownik rolniczy

Słownik pojęć - Rolnictwo

Adiuwant w prostym tłumaczeniu to  wspomagacz – substancja pomocnicza, która znajduje się w produktach jak : środki ochrony roślin obok substancji aktywnej jak również jest dodawana do cieczy roboczej, która poprawia skuteczność biologiczną przez modyfikowanie właściwości fizycznych.

Adiuwant to najczęściej :

 • środki powierzchniowo czynne (surfaktanty)
 • oleje roślinne czy mineralne z dodatkiem emulgatora

 

Mechanizm działania adiuwanta zależy od herbicydu, właściwości fizykochemicznych i dawki adiuwanta oraz fazy rozwojowej rośliny uprawnej i chwastów.

 

Do adiuwantów zalicza się:

 • preparaty zapobiegające znoszeniu cieczy (obciążacze) przez zwiększenie średnicy jej kropel,
 • preparaty zapobiegające przesiąkaniu dzięki utrzymywaniu środków ochrony roślin w górnej warstwie gleby, co nie dopuszcza do skażenia wód podziemnych,
 • preparaty ułatwiające mieszalność, sprawiające, że środki ochrony roślin można mieszać ze sobą lub z nawozami bez ryzyka wytrącenia się lub chemicznego rozkładu,
 • oleje, które zmniejszają parowanie, polepszają przyleganie do powierzchni pokrytych nalotem woskowym i przyspieszają proces wysychania,
 • penetranty, dzięki którym środek ochrony roślin przenika bardzo szybko w głąb tkanek agrofaga,
 • aktywatory, wpływające na lepsze pobieranie i wnikanie środków ochrony roślin,
 • preparaty zwiększające przyczepność, czyli ułatwiające cieczy użytkowej przyleganie do powierzchni agrofaga i sprawiające, że środek staje się odporny na zmywanie,
 • preparaty zwilżające (zwilżacze), które zmniejszają napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, pozwalając na opryskiwanie powierzchni pokrytych nalotem woskowym, takich jak liście niektórych roślin lub naskórek niektórych owadów,
 • adiuwanty kombinowane, czyli łączące w sobie kilka wymienionych wyżej właściwości.

 

Dodatek adiuwanta obniża zużycie preparatu o 20-25%.

 

Produkty (adiuwant) :

 • Atpol
 • Atpolan
 • Adbios
 • Adpros
 • Olejan
 • Olemix