Słownik rolniczy

Porady dla rolników

standardy higieny

W branży spożywczej szczególnie istotne jest utrzymywanie bezpieczeństwa wszystkich realizowanych procesów, na co w dużym stopniu wpływa regularność czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych hal, magazynów czy innych zakładów. Działania pod tym kątem pozwalają na wyeliminowanie czynników chorobotwórczych, które mogą stać się przyczyną zatruć pokarmowych, alergii czy innych niekorzystnych objawów u docelowych konsumentów. Systematyczne sprzątanie pozostaje nie bez wpływu na jakość przetwarzanych, produkowanych przy magazynowanych produktów.

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

W Polsce przedsiębiorstwa z branży spożywczej są zobowiązane do wdrożenia systemu HACCP, czyli międzynarodowego standardu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. W jego ramach możliwa jest identyfikacja, ocena oraz kontrola wszelkich zagrożeń związanych z żywnością. System ten koncentruje się przede wszystkim na bezpieczeństwie pod kątem warunków przechowywania, przetwarzania oraz dostarczania produktów. HACCP łączy w sobie różne zasady. Podstawę stanowią analizy zagrożeń i oceny ryzyka, a także ustalenie krytycznych punktów kontroli CCP - etapów produkcji, które da się kontrolować pod kątem zagrożeń. Dla każdego CCP konieczne jest ustalenie kryteriów krytycznych, a także procedur monitorowania w zakresie ich prawidłowego spełnienia. W ramach systemu opracowuje się również działania naprawcze, których podjęcie będzie niezbędne w przypadku braku spełnienia kryteriów krytycznych. HACCP obejmuje ponadto kompleksowe dokumentowanie i utrzymywanie rejestrów, które potwierdzają prawidłowość stosowania się do obowiązujących standardów.

 

higiena w zakładzie

Właściwe podejście do dezynfekcji

Dezynfekcja w zakładach spożywczych to proces, od którego skuteczności w dużej mierze zależy końcowa jakość żywności trafiającej do konsumenta oraz jej bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Sprzęty i maszyny wykorzystywane przez poszczególne obiekty mogą być bardzo zróżnicowane, dlatego wykonawcy realizujący czyszczenie hal muszą odznacza się dużą wiedzą na temat ich budowy oraz eksperckim podejściem do wszystkich realizowanych czynności. Profesjonalne sprzątanie magazynów zwykle rozpoczyna się od demontażu maszyn. W fazie wstępnej odbywa się usuwanie zanieczyszczeń organicznych z użyciem wody, a także odpowiednio dobranych środków chemicznych czy narzędzi czyszczących. Do właściwego mycia służą specjalistyczne preparaty, które niszczą drobnoustroje. Proces spłukiwania pozwala na skuteczne wyeliminowanie ryzyka skażenia żywności. Na koniec umyta powierzchnia może zostać osuszona. Kompleksową ofertę w tym zakresie posiada firma TETON clean, z której usługami można zapoznać się tutaj.

Odpowiednie praktyki dla branży spożywczej

Czyszczenie i sprzątanie hal przemysłowych w branży spożywczej jest też ściśle powiązane z dobrymi praktykami produkcyjnymi oraz dobrymi praktykami higienicznymi. W ich ramach zaleca się regularne utrzymywanie czystości pomieszczeń i wyposażenia, stosowanie właściwych metod magazynowania żywności oraz kontrolowanie jakości surowców. Nie bez znaczenia pozostają odpowiednie szkolenia personelu pod kątem higieny i bezpieczeństwa, a także stosowanie właściwej odzieży ochronnej i środków higieny osobistej przez wszystkich pracowników. Osoby przebywające w zakładzie muszą być świadome potencjalnych zagrożeń oraz odznaczać się dobrą znajomością zasad postępowania, które obowiązują w razie wystąpienia problemów. Istotną kwestią jest promowanie zaangażowania i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa żywności. Personel będzie dzięki temu lepiej zaznajomiony z procesami, które mają na celu utrzymanie wysokiej jakości w zakładzie. Dobrą praktyką jest również opracowanie zakładowego kalendarza mycia, uwzględniającego zalecaną częstotliwość czyszczenia dla poszczególnych elementów infrastruktury. Dokument ten pozwala na utrzymanie wymaganej powtarzalności niezbędnych zabiegów, a także daje wgląd do informacji o terminach ich realizacji. Monitoring kalendarza obejmuje ponadto kontrolę czystości pod kątem pozostałości chemicznych i poprodukcyjnych czy namnożonej mikroflory.

Tematy: