Słownik rolniczy

Porady dla rolników

ubezpieczenie rolne

O gospodarstwie rolnym mówimy wtedy, kiedy powierzchnia nieruchomości rolnej lub łączna powierzchnia nieruchomości rolnych obejmuje co najmniej 1 ha. Za nieruchomości rolne uznaje się grunty rolne i leśne, ale również budynki i urządzenia niezbędne do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym. W celu zabezpieczenia takiego gospodarstwa niezbędne jest wykupienie ubezpieczenia rolnego.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika

OC rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdej osoby prowadzącej gospodarstwo rolne. Za przedmiot ochrony w tej polisie uznaje się odpowiedzialność cywilną rolnika, a także mieszkańców i osób pracujących na terenie gospodarstwa. OC rolnika działa na takich samych zasadach jak każde inne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku niektórych profesji. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w sytuacji zaistnienia szkody - uszkodzenia mienia, uszczerbku na zdrowiu czy śmierci. Warto podkreślić, że polisa OC obowiązuje także podczas prowadzenia pojazdów rolniczych i wolnobieżnych. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, a wysokość składki uzależniona jest od polityki ubezpieczyciela, powierzchni gospodarstwa, liczby pracowników, sprzętu oraz inwentarza.

Ubezpieczenie rolne - ochrona budynków

Właściciel gospodarstwa rolnego jest zobowiązany do ubezpieczenia budynków znajdujących się na jego terenie. Polisa zapewnia wówczas pomoc finansową na wypadek pożaru, uszkodzenia w wyniku działania żywiołów i opadów atmosferycznych, a także w sytuacji eksplozji, tąpnięcia czy osunięcia się ziemi oraz upadku statku powietrznego. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że odszkodowanie nie obejmuje zniszczenia maszyn, zwierząt oraz innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz ubezpieczonych budynków. Można jednak zdecydować się na dobrowolne ubezpieczenie rolne, który zabezpieczy majątek w budynkach. Ubezpieczeniu podlegają dodatkowo aktualnie nieużytkowane budynki rolnicze, których powierzchnia przekracza 20 m2, są trwale związane z gruntem, posiadają fundamenty i dach.

Ubezpieczenie upraw

Rolnicy, korzystający z dopłat bezpośrednich, zobowiązani się do ubezpieczenia co najmniej połowy swoich upraw. Brak takiej polisy skutkuje karą finansową. Ubezpieczenie upraw zabezpiecza je na wypadek powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania lub wiosennych przymrozków. Polisy ubezpieczenia upraw wspierane są przez państwo do wysokości 65% wartości. Wśród rolników widoczne jest coraz większe zainteresowanie ubezpieczeniami dobrowolnymi, które spowodowane jest postępującymi zmianami klimatycznymi. Oferta polis dobrowolnych stanowi doskonałe uzupełnienie obowiązkowego ubezpieczenia rolnego.

Kompleksowa ochrona gospodarstwa rolnego dzięki Eurofinance

W poszukiwaniu najkorzystniejszego ubezpieczenia rolnego warto wybrać ofertę Eurofinance. Doświadczenie i współpraca zespołu z wieloma firmami, nie tylko ubezpieczeniowymi, pomaga klientom kompleksowo zabezpieczać ich mienie. Bogata gama produktów ubezpieczeniowych pozwala na dopasowanie odpowiedniego rozwiązania do potrzeb klienta. Multiagencja ubezpieczeniowa Eurofinance pomoże wybrać odpowiedni wariant polisy dla gospodarstwa rolnego, który zabezpieczy dobytek przed nieszczęśliwymi zdarzeniami.

Tematy: