Słownik rolniczy

Porady dla rolników

uprawa kukurydzy na ziarno

Każdy hodowca chce wyprodukować jak najlepszej jakości kiszonkę z kukurydzy. Wysokiej jakości kiszonka z kukurydzy wpływa korzystnie na zdrowie i kondycję zwierząt hodowlanych, a jednocześnie zwiększa ich wydajność produkcyjną. Warto więc odpowiedzieć na pytania, kiedy zbierać kukurydzę na kiszonkę i jak zrobić kiszonkę z kukurydzy, by osiągnąć najlepsze efekty.

 

Czym jest kiszonka z kukurydzy?

Podstawową paszą objętościową i energetyczną w żywieniu zwierząt gospodarskich jest kiszonka kukurydziana. Aby uzyskać dobrej jakości kiszonkę z kukurydzy, szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy,
 • termin zbioru kukurydzy na kiszonkę,
 • wysokość koszenia roślin,
 • właściwe rozdrobnienie kukurydzy,
 • okrycie sieczki.

Bardzo ważne jest również zapewnienie warunków beztlenowych, ponieważ proces zakiszania kukurydzy w innych warunkach nie jest możliwy. Kolejnym ważnym elementem jest właściwe ubicie pryzmy w celu pozbycia się resztek powietrza.

Kiedy zbierać kukurydzę na kiszonkę?

Odpowiedni termin zbioru kukurydzy na kiszonkę determinuje jej wartość pokarmową. Kiedy kosić kukurydzę na kiszonkę? Optymalnym terminem zbioru kukurydzy na kiszonkę jest faza woskowa lub woskowo-szklista ziarna, kiedy to zawartość suchej masy mieści się w przedziale od 30 do 35%. W tej fazie rozwojowej ziarniaki zawierają najwięcej skrobi, ponadto uzyskać można najwyższy plon suchej masy z hektara. Termin zbioru kukurydzy kiszonkowej nie powinien być opóźniany, ponieważ dojść może wówczas do wzrostu zawartości suchej masy, przez co znacznie trudniej będzie rozdrobnić pozyskany materiał.

Wszelkie informacje dot. uprawy kukurydzy na kiszonkę oraz o najlepszych odmianach kukurydzy do siewu znajdziesz na stronie: zlotozpola.pl.

Jak uzyskać kiszonkę z kukurydzy krok po kroku?

Przygotowanie kiszonki z kukurydzy to złożony proces. Produkcja kiszonki z kukurydzy rozpoczyna się od dokładnego określenia terminu zbioru. Podczas zbioru kukurydzy należy pamiętać o właściwym rozdrobnieniu surowca. Długość sieczki powinna wynosić ok. 10 mm. Odpowiednio rozdrobniony materiał wpłynie korzystnie na proces zakiszania i pobierania paszy przez bydło. Kolejne etapy produkcji kiszonki z kukurydzy obejmują:

 • trwający kilka godzin etap tlenowy, po którym poziom tlenu spada przy pH od 6,0 do 6,5,
 • etap fermentacji, kiedy na pryzmie nie ma już tlenu, a pH wynosi wówczas od 3,7 do 5,0,
 • stabilizację, czyli okres, w którym silos lub pryzma są szczelne,
 • wybieranie, inaczej etap, w którym następuje degradacja tlenowa.

Przeznaczona na kiszonkę kukurydza składowana jest najczęściej w formie podłużnych pryzm, które układane są na powierzchni ziemi. Okrywanie kiszonki z kukurydzy przeznaczoną do tego celu folią zapewni jej wysoką jakość, znakomitą trwałość podczas przechowywania oraz wysoką smakowitość.

Uzupełnij swoją wiedzę z zakresu produkcji kiszonki: zlotozpola.pl/blog/kiszonka-z-kukurydzy-jak-ja-zrobic/.

Po jakim czasie jest dobra kiszonka z kukurydzy?

Dobrej jakości kiszonka z kukurydzy pozbawiona jest pleśni, poza tym nie zawiera substancji toksycznych. Kiszonka będzie dobra po upływie ok. 6-8 tygodni od zamknięcia pryzmy. Optymalne parametry kiszonki z kukurydzy to:

 • sucha masa na poziomie 30-35%,
 • zawartość skrobi w suchej masie na poziomie 30%,
 • włókno surowe w ilości do 20% w suchej masie.

Zbyt wczesne otwarcie pryzmy z kiszonką może wpłynąć niekorzystnie na fermentację, a przy tym przyczynić się do zaburzenia jej stabilności tlenowej. Pogorszeniu może ulec również wartość pokarmowa kiszonki z kukurydzy. Szczególną uwagę należy więc zwrócić na poszczególne etapy produkcji kiszonki.

Tematy: