Słownik rolniczy

Porady dla rolników

chemirol wymagania glebowe kukurydzy na ziarno

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, która może być uprawiana na terenie całej Polski, w szczególności w rejonach południowych. Istotnym elementem uprawy kukurydzy jest rodzaj podłoża. Przy wyborze stanowiska przeznaczonego pod kukurydzę na ziarno uwagę należy zwrócić zarówno na odczyn gleby, jak i na jej zasobność w składniki pokarmowe. Jakie ma wymagania glebowe kukurydza na ziarno?

 

Kukurydza – wymagania glebowe

Przygotowania do uprawy kukurydzy rozpoczyna się od wyboru stanowiska. Uprawa kukurydzy na ziarno możliwa jest na wielu rodzajach gleb. Wyjątek stanowią gleby podmokłe, poza tym unikać należy stanowisk ciężkich. Nie zaleca się również uprawy kukurydzy na glebach suchych i piaszczystych. Kukurydza na ziarno preferuje w szczególności stanowiska:

  • próchniczne,
  • ciepłe i przewiewne,
  • zasobne w przyswajalne formy składników odżywczych.

Uprawa kukurydzy szczególnie polecana jest na czarnoziemy, czarne ziemie, a także na gleby lessowe. Gleba pod kukurydzę powinna mieć również uregulowany odczyn i stosunki wodne. Potrzeby wodne kukurydzy w okresie wegetacji mieszczą się w zakresie od 500 do 800 mm. W przypadku trwającego od stadium 8 liścia do stadium wyrzucenia wiechy stres wodny przez kilkanaście dni może przyczynić się do spadku plonu nawet o 50%.

Szczegółowe informacje o tym jakie odmiany kukurydzy na ziarno na słabe gleby wybrać dowiesz się w artykule: https://zlotozpola.pl/blog/wymagania-glebowe-kukurydzy-na-ziarno/.

Jakie pH gleby pod uprawę kukurydzy jest najlepsze?

Na wielkość i jakość plonów kukurydzy wpływa zarówno struktura gleby, jak i poziom próchnicy. Ważną kwestią w uprawie kukurydzy na ziarno jest odczyn gleby. Optymalne pH w przypadku kukurydzy powinno mieścić się w zakresie od 6,0 do 7,0. Uwzględnić należy również zasadę, że im gleba będzie cięższa tym wyższy powinien być jej odczyn. Zapewnienie roślinom optymalnego odczynu umożliwi:

  • prawidłowy wzrost,
  • właściwy rozwój,
  • doskonałe warunki do pobierania składników pokarmowych.

Podejmując decyzję o wyborze odpowiedniej odmiany kukurydzy, należy więc kierować się między innymi jej wymaganiami siedliskowymi. Najkorzystniejsze warunki do uprawy kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno występują na terenie Polski południowo-zachodniej i południowo-wschodniej.

Na jakich stanowiskach nie powinna być uprawiana kukurydza na ziarno?

Zbyt niskie pH podłoża zmniejsza przyswajalność składników pokarmowych. Kukurydza na ziarno nie powinna być uprawiana na stanowiskach kwaśnych, ponieważ poprzez zmniejszoną ilość dostępnego fosforu i magnezu mogą pojawiać się trudności w pobieraniu potasu. W przypadku takich stanowisk ważne jest przeprowadzenie zabiegu wapnowania, który warto wykonać najpóźniej po zbiorze przedplonu.

Sprawdź polecane odmiany kukurydzy na ziarno: https://zlotozpola.pl/kukurydza-na-ziarno/.

Dobór odmian kukurydzy w zależności do rodzaju podłoża

W uprawie kukurydzy ogromne znaczenie odgrywa dobór odmiany kukurydzy w zależności od rodzaju gleby w gospodarstwie rolnym. Chociaż w Polsce większość użytków rolnych stanowią gleby słabe, można na nich prowadzić rentowną uprawę kukurydzy. Doświadczenia pozwoliły wyhodować odmiany kukurydzy na ziarno, które mogą osiągać satysfakcjonujące plony także na słabszych stanowiskach. Warto więc stawiać na takie odmiany kukurydzy, które będą w stanie zapewnić wysoki i stabilny plon również na gorszych stanowiskach.

Tematy: