Słownik rolniczy

Porady dla rolników

ochrona zbóż ozimych

Uprawa zbóż ozimych cieszy się dużym powodzeniem, przy czym wśród wybieranych gatunków przeważa pszenica ozima. Przy zdecydowaniu się na jej uprawę musimy jednak pamiętać, że dbanie o kondycję roślin umożliwiającą im wysokie plonowanie rozpoczyna się już w momencie siewu. Jak zatem ochronić zboże ozime przed najważniejszymi zagrożeniami?

 

Siew zbóż ozimych

Odpowiedni termin siewu zbóż ozimych ma duże znaczenie dla przyszłego plonu. Najczęstszym błędem jest zbyt wczesne lub bardzo późne wykonanie zasiewów. Wszystko jest jednak zależne od panujących w danym czasie warunków. Terminarz siewów jest bowiem uzależniony od rejonu uprawy zboża oraz jego gatunku.

Orientacyjne terminy siewu zbóż ozimych zaczynają się od pierwszej dekady września i trwają nawet do początku października. W wyjątkowych sytuacjach i przy dobrej pogodzie jesienią i łagodnej zimie zdarza się, że siew odbywa się jeszcze w listopadzie. Trzeba jednak pamiętać, że wiąże się to z dużym ryzykiem niepowodzenia uprawy.

Jak uzyskać wysokie i zdrowe plony zbóż ozimych?

Głównym celem uprawy zbóż ozimych jest osiągnięcie wysokich plonów. Niestety bez odpowiedniej zdrowotności roślin nie będzie to możliwe. Pojawienie się chorób grzybowych średnio obniża plon zbóż o 20%, a choroby rozwijają się praktycznie przez cały okres wegetacji roślin uprawnych.

Walka o plon rozpoczyna się zatem już w momencie siewu poprzez odpowiednie zabezpieczenie ziarna zaprawą nasienną. Później, by utrzymać zdrowie roślin w czasie ich wzrostu, sięgamy po zabiegi nalistne nakierowane na ochronę podstawy źdźbła, najważniejszych liści i kłosa.

Jesienne odchwaszczanie zbóż

Zboża w stadium młodych roślin są mocno narażone na konkurencję ze strony chwastów. Wschodzące chwasty są widoczne już jesienią na polach obsianych oziminami. Ich tempo wzrostu i intensywniejszy rozwój w porównaniu do roślin uprawnych wpływają na podjęcie decyzji o jesiennym odchwaszczaniu zbóż.

Jesienne odchwaszczanie zbóż przeprowadza się przeciwko gatunkom zarówno jedno-, jak i dwuliściennym. Najczęściej zabieg wykonywany jest w fazie 2–3 liści właściwych zbóż, kiedy chwasty znajdują się w początkowym okresie wzrostu i są najbardziej wrażliwe na aplikowane herbicydy. Przesunięcie zabiegu odchwaszczającego na wiosnę wiąże się z ryzykiem obniżenia skuteczności oprysku, wynikającego ze zbyt zaawansowanego rozwoju chwastów i związanego z tym spadku wrażliwości na ŚOR. Obecnie coraz większe grupy rolników decydują się na zabieg jesienny, a wiosenne stosowanie herbicydów traktują jako uzupełnienie lub korektę już wprowadzonej ochrony.

Ochrona fungicydowa zbóż ozimych jesienią

Bardzo często korzystne warunki do wystąpienia infekcji patogenami grzybowymi pojawiają się już jesienią. Okresy ciepłej i przedłużającej się jesiennej pogody wzmagają porażenie chorobami grzybowymi. Zaatakowane przez nie rośliny są w gorszej kondycji i źle znoszą przezimowanie.

Jesienią można się spodziewać rozwoju mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozy paskowanej liści, plamistości siatkowej czy rdzy. Prowadzone w polu lustracje umożliwią podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu T0. W omawianym okresie prowadzi się również zapobieganie chorobom przenoszonym z materiałem siewnym, takim jak np. śnieć czy głownia. Dlatego właśnie ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi rozpoczyna się już w momencie siewu poprzez zastosowanie zaprawy nasiennej.

Dowiedz się więcej o zaprawach nasiennych do zbóż:

Co daje zaprawa do zboża ozimego?

Zaprawa do ziarna jest pierwszym stosowanym w zbożach fungicydem. Można ją porównać do pierwszej linii obrony, która hamuje rozwój chorób grzybowych. Zaprawianie zboża ozimego cechuje się wysoką efektywnością w zwalczaniu zagrożeń znajdujących się w glebie w zimujących resztkach roślinnych. Ponadto jest doskonałym narzędziem w walce z patogenami rozprzestrzeniającymi się wraz z ziarnem.

Jednocześnie wykorzystywanie zaprawy nasiennej służy lepszym i bardziej wyrównanym wschodom oraz umożliwia zbudowanie wyższych plonów o lepszych parametrach jakościowych.

Zaprawa nasienna Kinto® Plus – ochrona zbóż ozimych od samego siewu

Ochrona fungicydowa zbóż ozimych zaprawą Kinto® Plus daje pewność uzyskania zdrowych roślin i wysokich plonów. Unikatowe połączenie trzech substancji aktywnych (Xemium®, tritikonazol i fludioksonil) zabezpiecza ziarno zbóż przed chorobami odnasiennymi i odglebowymi

Poznaj zaprawy nasienne od BASF:

Kinto® Plus to rozwiązanie do ochrony wszystkich gatunków zbóż ozimych, pozwalające na zapewnienie im optymalnego, niezakłóconego kiełkowania i zdrowego startu. Dzięki zastosowaniu zaprawy Kinto® Plus otrzymamy nie tylko wyższe plony, ale też lepszą ich jakość. Ta zaprawa nasienna to bowiem zupełnie nowy standard w ochronie fungicydowej zbóż ozimych. Oprócz znakomitej skuteczności w ochronie przed patogenami wpływa ona stymulująco na rozwój systemu korzeniowego. Ponadto wyhodowane z jej pomocą rośliny odznaczają się zdecydowanie lepszym wigorem niż w przypadku użycia innych zapraw.

Warto też wspomnieć, że zaprawa do zbóż Kinto® Plus jest aktualnie jedną z najbardziej bezpiecznych propozycji na rynku. Ogromną korzyścią jest tu mocno ograniczone pylenie środka, co znacząco poprawia bezpieczeństwo osób wykonujących zaprawianie. Jednocześnie doskonale i równomiernie pokrywa powierzchnię ziarna, co gwarantuje wysoką efektywność zabiegu. Z zaprawą Kinto® Plus uzyskasz najwyższą jakość zaprawiania!

Tematy: