Słownik rolniczy

Porady dla rolników

bakterie wiażące azot atmosferyczny

W przyrodzie jest wiele gatunków bakterii, które potrafią wiązać wolny azot atmosferyczny. Jednakże tylko nieliczne z nich znalazły zastosowanie rolnictwie i ogrodnictwie. Które z preparatów najlepiej wybrać?

 

Jakie bakterie wiążą azot atmosferyczny?

W przyrodzie jest wiele gatunków bakterii, które potrafią wiązać wolny azot atmosferyczny. Jednakże tylko nieliczne z nich znalazły zastosowanie rolnictwie i ogrodnictwie. Które z preparatów najlepiej wybrać?

Czym są bakterie wiążące azot atmosferyczny?

Bakterie azotowe, zwane też diazotrofami to grupa mikroorganizmów zdolnych do wiązania azotu atmosferycznego za pomocą enzymu nitrogenazy. Są to organizmy wolnożyjące lub tworzące symbiozy z różnymi gatunkami roślin. Gatunki wolnożyjące zasiedlają glebę, w szczególności jej warstwę w bezpośrednim sąsiedztwie korzeni, czyli ryzosferę. Inne gatunki żyją na powierzchni korzeni, zasiedlają przestrzenie pomiędzy komórkami w tkankach roślin lub wręcz bytują we wnętrzu komórek. Wśród nich są takie, które nie wywołują żadnych zmian w zasiedlanych tkankach. Z kolei inne indukują wytwarzanie przez roślinę brodawkowych narośli, w których bakterie znajdują dogodne warunki do rozwoju i wiązania azotu. Więcej szczegółowych informacji na temat preparatu BlueN®: https://bluen.info/.

Jakie rodzaje bakterii wiążą azot atmosferyczny?

Najszerzej znane są nam bakterie brodawkowe, które tworzą symbiozy z roślinami motylkowymi. Są to gatunki należące do rodzajów takich jak Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium i wielu pokrewnych określanych ogólnie wspólnym mianem rizobiów. To właśnie rizobia były składnikami pierwszych preparatów służących do pobierania azotu z powietrza. Jednakże są one efektywne wyłącznie w symbiozie z roślinami motylkowymi, w związku z czym ich zastosowanie jest ograniczone. Zazwyczaj preparaty takie stosuje się do zaprawiania nasion, dzięki czemu rośliny już od pierwszych dni wzrostu mogą formować symbiozę.

Inną grupą są bakterie, które nie formują symbioz, tzw. Bakterie asymbiotyczne. W tej grupie znajdują się m.in. gatunki należące do rodzajów Azotobacter, Azospirillum, Azomonas czy Pseudomonas. Są to gatunki wolnożyjące w glebie, jednak ze względu na ich konieczność wprowadzenia do gleby, nie jest możliwe ich stosowanie w trakcie wegetacji uprawianych roślin.

Inne bakterie zasiedlają powierzchnię roślin, a także wnikają w przestrzenie pomiędzy ich komórkami, przemieszczając się swobodnie wewnątrz tkanek roślin – zarówno w częściach nadziemnych, jak i korzeniach. Takim gatunkiem jest Methylobacterium symbioticum SB0023/3 T.  Ta unikalna w swoich właściwościach bakteria jest składnikiem aktywnym preparatu BlueN®, który w ostatnim czasie zdobywa doskonałe opinie. Jest on łatwy w aplikacji, którą należy jednak wykonać w okresie intensywnego wzrostu roślin. Bakteria wnika do wnętrza liści przez aparaty szparkowe i rozwija się tam, korzystając z wytwarzanych w roślinie prostych związków węgla. Wykorzystuje je jako źródło energii w swoich procesach życiowych, w tym do wiązania azotu atmosferycznego z powietrza.

Opinie i rekomendacje od rolników na temat stosowania BlueN® i osiąganych efektów: https://bluen.info/opinie-rekomendacje-rolnikow/

Czym charakteryzuje się BlueN®?

BlueN® to preparat, którego zastosowanie pozwala na zwiększenie wzrostu i plonowania roślin. Uzyskane plony charakteryzuje doskonała jakość, potwierdzona badaniami. Ten produkt najwyższej jakości łatwo daje się aplikować w szerokiej gamie upraw, począwszy od polowych przez ogrodnicze aż do użytków zielonych.

Proces wiązania azotu przez bakterie z BlueN® jest w 100 % naturalny. Dzięki temu, że BlueN® wpisano na listę produktów do certyfikowanej produkcji ekologicznej, to umożliwia on ekologiczne nawożenie azotem. Dystrybutor, firma PUH „Chemirol” sp. z o.o., wprowadzając BlueN® na rynek dał rolnikom produkt najwyższej jakości, który rewolucjonizuje nawożenie upraw azotem. A to obecnie, w dobie niestabilnych cen nawozów mineralnych i wprowadzania Zielonego Ładu, pozwala zapewnić podaż tego pierwiastka uprawom.

Tematy: