Słownik rolniczy

Porady dla rolników

siew kukurydzy

Siew kukurydzy poza uprawą gleby, nawożeniem oraz odchwaszczaniem plantacji jest pierwszym z kilku ważnych czynników który, wpływa na końcowy plon. Jak więc wykonać ten zabieg poprawnie, aby ustrzec się błędów i na samym starcie nie pozbawić się spadku plonu o który, będziemy walczyć przez resztę sezonu wegetacyjnego?

 

Wysiew kukurydzy, a temperatura gleby.

Siewy kukurydzy w naszym kraju przypadają na II dekadę kwietnia i trwają zazwyczaj do I dekady maja. Główną rolę w tym przypadku odgrywają warunki atmosferyczne, od których zależy stopień i szybkość nagrzania gleby oraz przebieg opadów w okresie siewów regulujący stosunki wodne gleby.

Kukurydza jest gatunkiem ciepłolubnym o typie fotosyntezy C4. Cechy te powodują, że nasiona kukurydzy potrzebują wyższych temperatur gleby do wschodów od nasion zbóż uprawianych w naszym kraju.

W pierwszej kolejności wysiewane powinny być odmiany kukurydzy o ziarnie typu flint. Ich cechy odmianowe powodują, że są przystosowane do siewów już w momencie gdy, temperatura gleby osiągnie 8 °C. Polecane są do uprawy na glebach zlewnych i zimnych, które wolniej się nagrzewają.

Odmiany kukurydzy typu dent wymagają wyższych temperatur gleby podczas siewu i ich optymalne wschody zostają osiągnięte przy siewie nasion w glebę o temperaturze 10-12°C.

nasiona kukurydzy ze sklepu super plony

Źródło grafiki - sklep: superplony.pl/pl/c/Nasiona-kukurydzy/19

Panujące w ostatnich latach okresy posuchy wiosennej determinują rolników do decyzji o przyśpieszeniu siewów, aby w jak największym stopniu wykorzystać znajdującą się w glebie wilgoć, która wspomaga równomierne wschody nasion kukurydzy. Rolnicy wykonujący siew muszą znaleźć złoty środek ponieważ, wykonanie siewu w glebę która, jest nie odpowiednio ogrzana wydłuża wschody nasion kukurydzy nawet o klika dni przez co rośliny tracą na samym starcie dużą ilość energii, która mogłyby być wykorzystana w kolejnych etapach wzrostu.

Jaką obsadę nasion kukurydzy przyjąć?

Warunki glebowe w Polsce są bardzo zmienne i występuję duża ilość gleb mozaikowatych. Dla wielu rolników stanowi to duży problem ponieważ, zastanawiają się jak zoptymalizować dawkę wysiewu nasion aby, osiągnąć jak najwyższy plon. Norma wysiewu nasion kukurydzy w zależności od gleby, na której będzie wysiewana może znacząco się różnić. Na glebach średnich i dobrych przyjmuje się, że najwyższy plon jest w stanie osiągnąć kukurydza wysiana w obsadzie 78-85 tys. nasion/ha. Na glebach bardzo dobrych o dużych zasobnościach w składniki pokarmowe preferowany jest wysiew niektórych odmian nawet w obsadzie
90 tys. nasion/ha, natomiast na glebach słabych gdzie, główną rolę odgrywa brak wody w okresach krytycznych preferowana jest norma wysiewu w okolicy 70 tys. nasion/ha.

Typ kolby, a norma wysiewu

Innym ważnym czynnikiem, który ma wpływ na normę wysiewu nasion kukurydzy jest typ kolby. Można rozróżnić dwa typy kolb: flex i fix.

Kolba kukurydzy typu flex ulega zmianie w zależności od warunków glebowych oraz klimatycznych panujących podczas wegetacji. Panujące w okresie wegetacji korzystne warunki sprawiają, że kukurydza jest w stanie wytworzyć większą kolbę i dzięki temu rolnik może uzyskać większe plony. Wysiewając odmiany kukurydzy o kolbie w typie flex warto czasami zmniejszyć trochę obsadę, żeby rośliny mogły wykorzystać swój potencjał w 100 %. Szerokie portfolio odmian o kolbie typu flex posiadają kukurydze Pionner, które osiągają bardzo wysokie plonu przy nie koniecznie wysokich normach wysiewu.

 

 

Kolba kukurydzy typu fix charakteryzuję się stałą wielkością i na jej rozmiar nie mają wpływu warunki klimatyczno-glebowe. Próbując uzyskać wyższy plon ziarna na glebach dobrych o wysokich zasobnościach należy zwiększyć normę wysiewu

Głębokość siewu kukurydzy

Nasiona kukurydzy powinny być wysiewane w glebę wilgotną. Podejmując decyzje o głębokości, na której znajdą się wysiane nasiona należy zbadać na jakiej głębokości znajduję się aktualnie wilgoć i umieścić nasiona w łożu siewnym w kontakcie z glebą wilgotną. Przyjmuję się, że nasiona kukurydzy wysiewa się na głębokości od 2 do 8 cm, a preferowana przez większość rolników głębokość siewu, gdy nie muszą mierzyć się ze skrajnymi warunkami wynosi 4-6 cm.

Tematy: