Słownik rolniczy

Porady dla rolników

oczyszlania biologiczna

Oczyszczalnie ścieków zarówno te przy domu jak i gospodarstwie cieszą się coraz większą popularnością. Przed podjęciem decyzji o wyborze rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków - drenażowej czy biologicznej - warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat każdej z nich, a także zgłębić informacje dotyczącą przepuszczalności naszego gruntu, poziomu wód gruntowych i odległości od innych obiektów jak budynki czy studnie.

 

Oczyszczalnia drenażowa

Należy wiedzieć, że oczyszczalnia drenażowa to łatwiejszy i tańszy w wykonaniu typ oczyszczalni. Ścieki doprowadzane są rurą do osadnika gnilnego o pojemności kilku tysięcy litrów wykonanego przeważnie z polietylenu, w którym leżakują przez minimum 48 godzin czasu (im dłużej tym lepiej). W tym czasie ścieki są podczyszczane w warunkach beztlenowych. To właśnie tam następuje ich częściowy rozkład na substancje mineralne, wodę i gaz. Następnie przez studnię rozdzielczą przepływają do perforowanych rur drenarskich. Tam następuje proces tlenowego oczyszczania ścieków (ważne, aby wykonać kominki napowietrzające) i stamtąd też oczyszczone ścieki przesiąkają do gruntu. Rury drenażowe powinny być ułożone w warstwie żwiru lub tłucznia na głębokości 0,6-1,2 metra poniżej poziomu gruntu, ale co najmniej 1,5 metra powyżej tzw. najwyższego poziomu wód gruntowych. Kiedy poziom wód jest zbyt wysoki, możemy wybudować kopiec i poprowadzić w nim dreny. Istotna jest także odpowiednia przepuszczalność gruntu. Niedogodnością jest to, że zajmuje ona sporo miejsca - od mniej więcej 100 metrów kwadratowych. Nad rurami drenarskimi możemy sadzić tylko płytko korzeniącą się roślinność, a system rozsączający po kilkunastu latach może wymagać oczyszczenia i przełożenia rur.

 

Oczyszczalnie biologiczne

Natomiast oczyszczalnie biologiczne funkcjonują na innych zasadach, są także droższe w wykonaniu. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że zajmują na działce o wiele mniej miejsca (średnio 8 metrów kwadratowych). Sprawdzają się w trudnych warunkach glebowych: przy wysokim poziomie wód gruntowych i słabo przepuszczalnym podłożu. Sam proces oczyszczania ścieków zachodzi bowiem w zamkniętym zbiorniku wód gruntowych i słabo przepuszczalnym podłożu. Sposób oczyszczania może być oparty na technologii ze złożem biologicznym, lub  ścieki oczyszczane są za pomocą osadu czynnego, czyli mikroorganizmów. Nieczystości przepływają przez zbiorniki do momentu aż staną się na tyle czyste, że można będzie odprowadzić je do studni chłonnej, przydomowego zbiornika (możemy wykorzystać je do mycia lub podlewania auta) czy rowu. Między innymi dzięki temu możemy precyzyjnie kontrolować także efekt końcowy, a więc jakość oczyszczonych ścieków na wylocie z oczyszczalni. Najbardziej rozpowszechnione są w ostatnich latach oczyszczalnie ze złożem biologicznym. Przy ocenie rozmaitych konstrukcji, trzeba uwzględnić obecność (i zapotrzebowanie na energię elektryczną) komponentów mechanicznych, takich jak pompy czy napowietrzacze. Bogata oferta oczyszczalni drenażowych znajduje się w polecanym sklepie internetowym po linkiem: https://e-deszczowka.com/kategoria/przydomowe-oczyszczalnie-sciekow/biologiczne/

Niższa cena oczyszczalni drenażowych sprawia, że są one instalowane powszechnie, często na gruntach mało przepuszczalnych, na których bardzo trudno uzyskać dobre warunki oczyszczania.  Wiele oczyszczalni drenażowych powstaje na glebach gliniastych, na których ich skuteczność spada.

Porównując oczyszczalnie drenażowe i biologiczne należy stwierdzić, że mają porównywalną skuteczność. Jednak to oczyszczalnie biologiczne są bardziej uniwersalne, mniej zależne od warunków glebowych i umożliwiające kontrolę nad procesami w niej zachodzącymi. Szeroką ofertę przydomowych oczyszczalni posiada sklep E-deszczówka.com. W celu porady zakupowej najlepiej zasięgnąć informacji od specjalisty -  kliknij tutaj.

Tematy: