Słownik rolniczy

Porady dla rolników

próbka wody do badania

Przez stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin i sztucznych nawozów nastąpiło zauważalne pogorszenie wód gruntowych oraz studziennych. Jak pokazują liczne badania, wszędzie tam, gdzie nie ma wodociągów to ponad 80% studni zawiera wodę skażoną pestycydami i różnymi bakteriami, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

 

Wody w obszarach wiejskich skażone są toksycznymi nitrozoaminami i pestycydami. Negatywny wpływ na jakość wody na obszarach wiejskich ma położenie gnojowisk zbyt blisko studni, które dostarczają wodę do gospodarstw wiejskich.

 

pestycydy oprysk

 

Pestycydy to związki chemiczne, których celem jest zwalczania wszelkiego rodzaju szkodników, patogenów w uprawach roślin. Można podzielić je na następujące grupy:

 • akarycydy – do zwalczania roztoczy,
 • algicydy – do zwalczania glonów,
 • herbicydy – do zwalczania chwastów,
 • insektycydy – do zwalczania owadów,
 • fungicydy – do zwalczania grzybów,
 • nematocydy – do zwalczania nicieni,
 • rodentycydy – do zwalczania gryzoni,
 • moluskocydy – do zwalczania ślimaków.

Pestycydy które trafiają na pola, a następnie do wód gruntowych są liczone w setkach tysięcy ton i wszystkie z nich mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Związki chemiczne stosowane do produkcji pestycydów wykazują dużą odporność na rozkład i łatwo kumulują się w tkankach tłuszczowych u ludzi i zwierząt.

Badanie wód gruntowych

Wykonując analizę fizykochemiczną wody, jesteśmy w stanie ustalić jej jakość i przydatność do użytku zarówno w warunkach domowych, jak i do użytku rolniczego. Analiza wód gruntowych udzieli niezbędnych informacji, jeżeli planujemy wykopać przydomową studnię. Jeśli mamy już działającą studnię, to analiza fizykochemiczna wody pozwoli określić czy woda, którą spożywamy na co dzień, nie jest niczym skażona i nie zagraża naszemu zdrowiu. Ponadto otrzymamy informacje o jej właściwościach fizykochemicznych.

Warto wykonywać takie badania cyklicznie, zwłaszcza jeżeli w naszym najbliższym otoczeniu znajdują pola uprawne i ryzyko skażenia wód gruntowych szkodliwymi pestycydami jest większe niż na innych obszarach.

Badania fizykochemiczne wody

Pracownia fizykochemiczna Laboratorium Fertico wykonuje badania wody do spożycia przez ludzi w zakresie:

 • badanie pH,
 • PEW,
 • sumaryczna zawartość wapnia i magnezu – tzw. twardość ogólna,
 • zawartość chlorków (Cl-),
 • analiza zawartości pierwiastków (Cd, Pb, Zn, Cu, Cr, Mn, Fe, Ni).

Laboratorium świadczy także usługi pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi do badań fizycznych i chemicznych według PN-ISO 5667-5:2017-10.

Tematy: