Słownik rolniczy

Porady dla rolników

śmietka kapuściana

Jednym z głównych szkodników upraw roślin kapustnych, z jakimi muszą mierzyć się producenci, jest śmietka kapuściana (Delia radicum). Szkodnik ten, przy niewłaściwie prowadzonej ochronie, jest przyczyną znacznych strat, które w skrajnych przypadkach mogą przekroczyć nawet osiemdziesiąt procent wysokości plonu. Co musisz wiedzieć, aby skutecznie ochronić swoje uprawy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

 

Skuteczną ochronę upraw kapustnych zacznij od profilaktyki

Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia śmietki w uprawie kapustnych, w pierwszej kolejności, należy zadbać o odpowiednią profilaktykę. Niezbędna jest izolacja przestrzenna plantacji od innych roślin kapustnych oraz systematyczne usuwanie chwastów ściągających tę muchówkę, takich jak na przykład gorczyca polna czy rzodkiew świrzepa.

W ochronie upraw kapustnych przed szkodnikami bardzo ważne są zabiegi agrotechniczne, takie jak płodozmian czy głęboka orka jesienna wykonywana po zbiorze roślin.

Systematyczny monitoring upraw kapustnych

Jedną z głównych przyczyn nieskutecznej ochrony plantacji przed śmietką jest nieterminowe przeprowadzanie zabiegów ochronnych. Niewłaściwie i/lub nieregularnie prowadzony monitoring nie daje rzeczywistego obrazu sytuacji panującej na polu.

Monitoring występowania śmietki kapuścianej może być wykonywany przy użyciu żółtych naczyń oraz pułapek feromonowych. Pomocna jest również analiza ewentualnych uszkodzeń roślin, a także słuchanie komunikatów sygnalizacyjnych.

 

 

Śmietka kapuściana – próg zagrożenia dla upraw kapustnych

  • Odłowienie powyżej dwóch muchówek dziennie przez kolejne dwa dni
  • Stwierdzenie powyżej dziesięciu jaj śmietki na kolejnych dziesięciu roślinach

Zdaniem ekspertów, najlepsze efekty zwalczania śmietki można uzyskać, gdy termin zabiegu jest ustalany na podstawie monitoringu wykonanego przy użyciu pułapek feromonowych.

Zapytaj o Verimark® 200 SC - insektycyd, który skutecznie chroni rozsady upraw kapustnych

Zwalczanie śmietki kapuścianej

Do zwalczania śmietki kapuścianej zaleca się stosowanie preparatów z grupy pyretroidów. Środki te wykazują długotrwałe działanie, a także są bezpieczne dla owadów i roślin pożytecznych. Godnym polecenia preparatem jest Verimark® 200 SC, który jako jedyny środek na rynku przez system korzeniowy zabezpiecza rośliny systemicznie.

Plantatorzy upraw kapustnych, którzy stosują Verimark odnotowują wzrost plonu nawet o dziesięć procent. Główki kapusty głowiastej, brukselskiej oraz róże kalafiora i brokuła są też bardziej wyrównane.

Tematy: