Słownik rolniczy

Porady dla rolników

rzepak timac agro polska

Jaką rolę w uprawie rzepaku i pszenicy mają mikroelementy? Czy prawidłowy wzrost tych roślin jest bez nich możliwy? Co zrobić, aby lepiej korzystały one z azotu, potasu i fosforu? W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące mikroelementów dostarczanych rzepakowi i pszenicy.

 

Zapotrzebowanie rzepaku na bor

Na wiosnę warto pamiętać nie tylko o zastosowaniu azotu. Początek okresu wegetacji to także odpowiedni moment, by dostarczyć roślinom najważniejszych mikroelementów. W przypadku rzepaku jednym z nich jest bor. Ma on duże znaczenie w uprawie roślin. Jest bowiem odpowiedzialny za kiełkowanie i wzrost łagiewki pyłkowej, wzrost odporności przed chorobami pędów i łuszczyn, syntezę lignin, a także za gospodarkę cukrami i hormonami.

Okresem krytycznym pod względem zapotrzebowania na bor jest faza rozety liściowej oraz faza zielonego pąka. Właśnie wtedy powinniśmy zastosować bor na rzepak. A jakie jest zapotrzebowanie rzepaku na ten pierwiastek? Potrzebuje on około 100-150 g na tonę nasion ze słomą.

Według badań nawet 80% polskich gleb ma niską zawartość boru. Warto mieć także na uwadze pH gleby. Im bardziej gleba obojętna, tym mniej dostępnych w niej mikroelementów potrzebnych roślinom. Dlatego tak potrzebne jest dostarczenie go rzepakowi.

Mangan w uprawie rzepaku

Poza borem należy również zadbać o mangan, który jest bardzo ważnym dla rzepaku mikroelementem. Stymuluje on roślinę do pobierania fosforu, odpowiada za gospodarkę azotem, a także wpływa na zdrowotność roślin i gromadzenie tłuszczu w nasionach.
Dobrym momentem na odżywienie rzepaku manganem jest faza rozety i faza pąkowania. Mikroelement dostarczamy przede wszystkim w okresie, gdy roślina ma największe trudności z pobieraniem go samodzielnie (od początku wegetacji do kwitnienia). Zapotrzebowanie rzepaku na jedną tonę nasion ze słomą wynosi 80-200 g manganu.

Jak dostarczyć rzepakowi boru i manganu?

W zależności od fazy wzrostu, do odżywienia rzepaku manganem i borem potrzeba innych produktów.

Fertiactyl Radical - nadaje się po zimie do wsparcia regeneracji na wiosnę. W składzie ma on Zeatynę (naturalny ukorzeniacz), kwasy huminowe i fulwowe (poprawiają strukturę gleby), Glicynę-Betainę (antrystresant naturalnego pochodzenia), a także poszukiwane przez nas pierwiastki: bor i mangan. Odpowiednia dawka to 3 l/ha

Fertileader Gold - doskonale nadaje się w fazie zielonego pąka. Kompleks SEACTIV zawiera w sobie Glicynę-Betainę, IzoPentyl Adeniny i aminokwasy, a także bor i molibden. Dostarczając ten nawóz rzepakowi, wspomagamy przemieszczanie się składników pokarmowych wewnątrz rośliny oraz wchłanianie się mikroelementów.

Zobacz więcej na: https://pl.timacagro.com/

Miedź w uprawie pszenicy

Jednym z najważniejszych mikroelementów niezbędnych do poprawnego rozwoju pszenicy jest miedź. Choć zapotrzebowanie tego pierwiastka nie jest duże, bo to jedynie 8,5 g na tonę ziarna ze słomą, to należy zadbać o dostarczenie go do roślin - odpowiednią porą będzie na to okres od pełni krzewienia do fazy strzelania w źdźbło. Miedź odgrywa bardzo ważną rolę: kontroluje przemiany azotu, stymuluje krzewienie i rozwój systemu korzeniowego, zapobiega redukcji źdźbeł kłosonośnych, a także wpływa na szybsze przemieszczanie azotu w kierunku ziarniaków i na wzrost odporności na mączniaka prawdziwego i zgorzel podstawy źdźbła.

Rola manganu w rozwoju pszenicy

Podobnie jak w przypadku rzepaku, pszenica również potrzebuje manganu. Pierwiastek ten odpowiada między innymi za syntezę białek, pobieranie fosforu, przemianę azotu w roślinie, działa także korzystnie na odpornośc na choroby grzybowe (rdzę brunatną i żółtą, mączniaka prawdziwego, zgorzel podstawy źdźbła, furazyjny zgorzel korzeni). Do tego mangan wpływa pośrednio na rozwój systemu korzeniowego i na krzewienie. Zapotrzebowanie pszenicy na ten pierwiastek to 90 g na tonę ziarna ze słomą, a momentem, gdy roślina potrzebuje go najwięcej, jest okres od startu wegetacji do końca fazy krzewienia.

Przeczytaj również o jesienny odżywianiu zbóż ozimych: https://pl.timacagro.com/aktualnosci/mikroelementy-na-zboza-jesienne-odzywienie-zboz-ozimych

Pszenica a cynk i bor

Oprócz miedzi i manganu do rozwoju pszenicy niezbędny jest także cynk oraz bor. Ich zapotrzebowanie wynosi odpowiednio: 65 g na tonę ziarna ze słomą oraz 5 g na tonę ziarna ze słomą.

Czy odżywiać pszenicę?

Aby wzmocnić pszenice po zimie, do końca fazy krzewienia dobrze będzie ją odżywiać najpotrzebniejszymi mikroelementami - nadaje się do tego Fertileader Tonic. Jego dawkowanie to 1,5 l/ha. Produkt ma w składzie kompleks SEACTIV, który zawiera: IzoPentyl Adeniny, aminokwasy, Glicynę-Betainę, a także miedź i mangan, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju pszenicy.

Mikroelementy dla rzepaku i pszenicy - podsumowanie

Prawidłowy wzrost rzepaku i pszenicy nie jest możliwy bez dostarczenia im najważniejszych mikroelementów. Zadbajmy o to, by rośliny zostały odpowiednio odżywione w najbardziej kluczowych fazach. Wówczas możemy być pewni, że plon będzie zadowalający!

Tematy:
Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce