Słownik rolniczy

Porady dla rolników

fotowoltaika w rolnictwie

Choć fotowoltaika w gospodarstwach rolnych w Polsce nie jest jeszcze tak powszechna, jak np. w Niemczech czy Austrii, zainteresowanie inwestycją w panele fotowoltaiczne stale rośnie. Korzyści z produkcji energii na własne potrzeby oraz rosnące oszczędności to najważniejsze czynniki, które zwiększają popularność instalacji PV wśród rolników. Co warto wiedzieć o fotowoltaice dla rolnika? Odpowiedzi na najważniejsze pytania prezentujemy w naszym artykule!

 

Opłacalność fotowoltaiki w gospodarstwie rolnym

Rosnące ceny prądu oraz chęć uniezależnienia się od wciąż drożejących kosztów eksploatacji energii sieciowej powodują, że opłacalność fotowoltaiki dla rolników wciąż rośnie. Do tego właściciele gospodarstw rolnych płacący podatek VAT mogą go w całości odliczyć od kosztów inwestycyjnych. Zwrot nadpłaconego podatku w wysokości 23% ma ogromne znaczenie dla opłacalności całej inwestycji! Do tego nie można zapomnieć i o możliwości skorzystania z niemałej ulgi inwestycyjnej dla rolników. Jej wysokość wynosi 25%, a możliwość odliczenia od podatku gruntowego możliwa jest do momentu jej pełnego zwrotu, jednak nie dłużej niż przez 15 lat! Ulga przyznawana jest jednak już po zakończeniu inwestycji w fotowoltaikę.

Warto dodać, że obowiązkowi opodatkowania podatkiem rolnym podlegają te grunty, które zostały sklasyfikowane jako użytki rolne lub określone mianem gruntów zadrzewionych na użytkach rolnych. Sumując możliwe do otrzymania upusty, otrzymuje się niebagatelną zniżkę 48%. Dla każdego rolnika więc, choćby najbardziej majętnego, możliwość skorzystania z tak dużego zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych na fotowoltaikę będzie naprawdę znacząca!

Dokonując przeliczeń łatwo jest się zorientować, że instalacja PV może zacząć się zwracać już w piątym roku użytkowania, a przynosić będzie zyski przez co najmniej 20 kolejnych lat. Pewne pozostaje więc to, że tak korzystne dofinansowanie fotowoltaiki dla gospodarstw rolnych może przynieść same zyski. A jeśli uwzględnić do tego zwiększoną konkurencyjność na rynku rolniczym – nie trzeba dodawać nic więcej! Oczywiście, powodzenie całej inwestycji będzie też zależeć od jakości wykonanych komponentów oraz umiejętnego montażu. Tutaj najlepiej jest skorzystać z pomocy profesjonalistów, takich jak na przykład ekipa marki N Energia: https://n-energia.pl/oferta/dla-rolnika/, której jedną ze specjalizacji jest kompleksowa realizacja instalacji fotowoltaicznych na potrzeby nowoczesnego rolnictwa.

AgroEnergia – atrakcyjna dotacja dla rolnika

Program „AgroEnergia” daje właścicielom gospodarstw rolnych o powierzchni do 300 ha możliwość skorzystania z dotacji lub pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dofinansowania jednak jest ściśle określona i może wynieść nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych.

Warto podkreślić, że tego rodzaju dofinansowania podlegać będą wszelkie inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Mowa więc nie tylko o instalacjach fotowoltaicznych, ale i pompach ciepła o mocy 10- 50 kWp , jak również o elektrowniach wodnych oraz wiatrakowych. Jeśli jednak rolnik chce skorzystać z ulgi rolnej, nie może jednocześnie starać się o dofinansowanie z programu „AgroEnergia”.

Możliwość magazynowania nadwyżek energii

Optymalnie dobrana oraz profesjonalnie zamontowana instalacja PV pozwala na korzystanie z generowanej energii elektrycznej przez cały rok. Co najważniejsze, rolnicy będący nie tylko konsumentami, ale i producentami takiej energii, określani są mianem prosumentów.

To zaś oznacza, że z powodzeniem mogą magazynować wyprodukowane nadwyżki prądu w sieci energetycznej. 80% tych nadwyżek będą mogli wykorzystać wieczorami lub w okresie zimowym, kiedy produkcja energii elektrycznej ze słońca jest mniejsza.

Parametry instalacji PV dla rolników

Fotowoltaika montowana w gospodarstwach rolnych powinna wyróżniać się pewnymi istotnymi cechami, które wpłyną na jej możliwie największą sprawność.

O jakich parametrach mowa?

  • Najbardziej pożądane panele fotowoltaiczne dedykowane rolnictwu powinny posiadać certyfikaty potwierdzające pozytywne wyniki testów wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na działanie szkodliwych warunków zewnętrznych.
  • W przypadku gospodarstw funkcjonujących na terenach rolnych mowa głównie o dość wysokim stężeniu amoniaku w powietrzu. Nie bierze się ono z przypadku – jest wynikiem nawożenia gleb i hodowli zwierząt.
  • Wybierając moduły fotowoltaiczne pod instalację PV dla rolników, warto pamiętać o zwiększonej odporności paneli nie tylko na amoniak, ale i mgłę solną.

Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych – słowem podsumowania

Możliwość produkowania energii pozyskiwanej ze słońca, przy wciąż drożejących kosztach eksploatacji sieciowego prądu, to ogromne korzyści dla właścicieli gospodarstw rolnych. Warto podkreślić, że koszty eksploatacji prądu to często aż 20% całkowitych kosztów ponoszonych Przez rolników. Posiadanie własnej instalacji PV pozwoli nie tylko na znaczne zmniejszenie kosztów zużycia prądu, ale korzystnie wpłynie również na wprowadzanie coraz to nowych, zautomatyzowanych rozwiązań.

Ponadto rolnicy mogą korzystać z licznych ulg przy zakładaniu własnej instalacji fotowoltaicznej – mowa o uldze inwestycyjnej oraz możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT. Inwestycja w fotowoltaikę dla rolników naprawdę się opłaca!

Tematy: