Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Nawozy mineralne, a jakość upraw

Aby zapewnić prawidłowy rozwój roślin i zagwarantować wysoką produkcję rolną stosuje się nawozy mineralne. Dzięki nim następuje optymalny wzrost roślinności, a koszty ich używania są niewielkie w porównaniu z osiągniętymi zyskami. To, jaki typ nawozu powinniśmy zastosować, zależne jest od rodzaju gleby, na którym prowadzona jest uprawa. Odpowiednio nawożone rośliny dają lepsze plony, posiadają również wyższe wartości odżywcze niż te w uprawach słabo nawożonych lub w których nawóz źle dobrano. Jakie nawozy stosuje się najczęściej?

  1. Zalety manganu
  2. Nawozy manganowe – jakie gleby trzeba nawozić?
  3. Molibden w uprawach
  4. Nawozy molibdenowe – kiedy i jak stosować?

 

Zalety manganu

Mangan to pierwiastek, który ma bardzo duży wpływ na rozwój roślin, dlatego zawierające go nawozy cieszą się dużą popularnością wśród rolników. Wpływa on przede wszystkim na poprawienie fotosyntezy, co ułatwia prawidłowy wzrost upraw. Mangan reguluje również gospodarkę azotową oraz hormonalną roślinności. Pierwiastek ten niszczy niektóre mikroorganizmy, które występują w glebie a mające niekorzystne działanie na system korzenny, a jednocześnie wzmacnia ukorzenienie upraw. Poprawia on także zdrowie roślin, dzięki stymulacji produkcji fungicydów. Szczególnie wrażliwymi uprawami na niedobory manganu są zboża (owies, pszenica,, jęczmień) a także ziemniaki, buraki czy kukurydza.

 

Nawozy manganowe – jakie gleby trzeba nawozić?

Nawozy manganowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku gleb o odczynie neutralnym lub zasadowym, bogatych w wapń. Przeważnie są to czarnoziemy a także ciężkie, organiczne podłoża. Zwłaszcza ziemie zwapnowane lub przewapnowane powinny być poddane nawożeniu. Na zawartość manganu w glebie ma również wpływ jej wilgotność – w okresie suchym jest ona zauważalnie niższa. Istotny jest także odczyn podłoża – jeśli pH jest większe niż 6,3, stosuje się nawożenie dolistne, gdyż nawożenie doglebowe w takim przypadku przyniesie znikomy efekt. Jest to jednak metoda doraźna i należy taki oprysk powtarzać każdego roku, by przyniósł sukces. Poza tym należy zadbać, by stosowane nawozy miały odpowiednią jakość i kupować je u renomowanych producentów, jak na przykład Adob.

 

Molibden w uprawach

Molibden potrzebny jest roślinom w niewielkich dawkach, jednak ma on bardzo istotne znaczenie zwłaszcza w gospodarce azotowej. Gleby w naszym kraju zawierają znikome ilości tego pierwiastka, ważne jest więc dostarczenie uprawom ilości molibdenu potrzebnej do prawidłowego rozwoju. Bardzo ważna do prawidłowego wzrostu upraw jest odpowiednia gospodarka azotowa – azotany stosowane są bardzo często, jednak odpowiednie przyswajanie i przetwarzanie azotu przez rośliny wymaga współudziału molibdenu. Ten rzadki pierwiastek wspomaga również rośliny ozime – dzięki wzmożeniu produkcji kwasu abscysynowego oziminy mogą przetrwać zimowa porę i niskie temperatury.

 

Nawozy molibdenowe – kiedy i jak stosować?

Szczególnie podatne na niedobory molibdenu są gleby bielicowe oraz tereny leśne, a także uprawy na nich się znajdujące. Nawozy molibdenowe należy stosować z umiarem – rośliny nie potrzebują większych ilości tego pierwiastka. Należy pamiętać, iż zastosowanie dwukrotnie większych dawek niż zalecana nie będzie miało wpływu na rozwój upraw, może spowodować jednak utratę ich jakości. Dlatego w celu zapewnienia optymalnej ilości tego pierwiastka powinno stosować się nawozy w formie oprysków lub zaprawiania nasion. W przypadku nawożenia dolistnego lepszy efekt uzyskuje się zazwyczaj w przypadku, gdy opryski są częstsze, przy mniejszym stężeniu nawozu.

 

Tematy: