Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Większość terenów uprawnych w Polsce ma gleby o odczynie kwaśnym lub bardzo kwaśnym, co znacząco pogarsza jakość zbieranych plonów. Nawozy wapniowe są szeroko wykorzystywane w celu podwyższenia odczynu pH gleby, dzięki czemu fosfor w niej zawarty staje się lepiej przyswajalny dla roślin. Prowadzi to do znaczącej rozbudowy systemu korzeniowego i zwiększenia odporności uprawy na warunki stresowe. Kolejnym skutkiem wapnowania gleby jest obniżenie zawartości niklu, manganu i potasu w roślinach uprawnych, co prowadzi do poprawy jakości produkowanej żywności. Jednym ze skutków podwyższenia współczynnika pH gleby jest również zwiększenie liczby żyjących w niej mikroorganizmów, które przyspieszają tworzenie próchnicy glebowej, rozkładają resztki roślinne, oraz ułatwiają tworzenie struktury gruzełkowatej gleby.

 

 

Typy nawozów wapniowych, stosowanych w nowoczesnej agrokulturze

Wyróżniamy trzy główne typy nawozów wapniowych, różniące się między sobą składem, działaniem i docelowym obszarem zastosowania.

Nawozy wapniowe tlenkowe: Są oparte na prażonym wapnie kamiennym, które powstało w okresie jurajskim (201-145mln lat temu) Silnie reaktywne, poprawiają aktywność mikrobiologiczną i strukturę gleby. Nie nadają się na lekkie i piaszczyste podłoże, ponadto są stosunkowo łatwe do przedawkowania. Ze względu na silne właściwości pylące, ich aplikacja jest zalecana przy bezwietrznej pogodzie.

Nawozy wapniowe węglanowe: Są stosowane w celu poprawienia właściwości uprawnych gleby w skali długofalowej. Ich głównym składnikiem jest węglan wapnia, występujący pod postacią kredy i wytworzony w okresie kredy i paleogenu (145-25mln lat temu). Są to nawozy uniwersalne, nadają się do użyźniania wszystkich rodzajów gleb. Cechują się one najwyższą reaktywnością spośród wszystkich typów nawozów wapniowych. Zastosowanie nawozów węglanowych pozostawia długotrwały efekt i nie wymagają częstego nawożenia w przyszłości. Optymalnym terminem ich stosowania jest najczęściej koniec okresu wegetacyjnego po zbiorach plonów (późne lato i jesień).

Nawozy wapniowe magnezowe: Powstają w rezultacie wyparzania mielonych skał dolomitowych, które formowały się w okresie triasu (około 200mln lat temu). Można je stosować do każdego typu gleby, Pomimo dużej uniwersalności, nawozy bazujące na dolomitach charakteryzują się niską reaktywnością, co czyni je mało opłacalną inwestycją w porównaniu do nawozów tlenkowych i węglanowych.

Czarna Kreda jako uniwersalny i skuteczny nawóz wapniowy

Jednym z najskuteczniejszych nawozów na rynku jest Czarna Kreda, produkowana przez firmę Greencal. Czarna Kreda powstaje z młodej kredy jeziornej, tworzącej się w okresie paleogenu (65-25mln lat temu). Charakteryzuje się ona reaktywnością znacznie przewyższającą inne typy nawozów wapniowych, dzięki czemu uchodzi za znacznie bardziej wydajną, niż znacznie starsze dolomity czy wapienie z okresu jurajskiego. Węglan wapnia zawarty w Czarnej Kredzie występuje głównie pod postacią kalcytu, ma on miękką i porowatą konstrukcję. Stosowanie tego nawozu doskonale wpływa na glebę, zwiększając jej pH i poprawiając jej strukturę. Znacząca zawartość kwasów próchnicowych, węgla organicznego i mikroelementów prowadzi do wzrostu poziomu próchnicy i stymulacji mikroorganizmów glebowych dla maksymalizacji plonów i w konsekwencji zysku.

Charakterystyka Czarnej Kredy

Dzięki systematycznym i dokładnym badaniom laboratoryjnym producent może zagwarantować zawartość substancji organicznej w Czarnej Kredzie na poziomie 7.5%. Umożliwia to znaczące użyźnienie gleby i podniesienie jej pojemności wodnej, przy jednoczesnym zatrzymaniu zgromadzonej przez glebę wody i substancji mineralnych. Produkt zawiera w swoim składzie 40% tlenku wapnia, co przekłada się na ponad 71% węglanu wapnia. Kreda posiada bardzo dużą reaktywność: przy odtworzeniu wyników w najbardziej rzetelny sposób w warunkach laboratoryjnych, Czarna Kreda wykazała największą reaktywność spośród badanych substancji - ponad 80%, podczas gdy konkurencyjne nawozy wapniowe nie przekroczyły 50%. Warto dodać, że Czarna Kreda ma bardzo duże zdolności retencyjne, co może uchronić rośliny przy bardzo obfitych opadach.

Jaki rodzaj Czarnej Kredy wybrać?

Nawóz Czarna Kreda dostępny jest pod kilkoma postaciami. W zależności od posiadanej przez gospodarstwo infrastruktury, klient może zamówić nawóz w postaci sypkiej, lub granulowanej. Dla posiadaczy rozsiewacza taśmowego najlepiej sprawdzi się kreda sypka – postać rozdrobniona dostarczana w wannie o pojemności 24 ton, bądź pakowana w worki typu BigBag o pojemności 1000kg. Jeżeli gospodarstwo dysponuje jedynie zwykłym rozsiewaczem nawozowym, najlepszym wyborem będzie kreda granulowana, pakowana po 600kg.

W zależności od typu podłoża zagospodarowanego pod uprawę, optymalna ilość nawozu będzie się różnić. W przypadku podłoży lekkich i sypkich, o niskim poziomie zakwaszenia, należy stosować minimum 500kg kredy na hektar. Jeżeli z kolei teren uprawny jest silnie zakwaszony i ciężki, optymalną dawką będzie około 2500-3000kg kredy na hektar. Oficjalnym dystrybutorem nawozu Czarna Kreda jest firma DNK Radosław Koberski, która organizuje transport produktu do gospodarstw klientów w całej Polsce.

Tematy: