Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Silos

Silosy od zawsze wymagały pozwolenia na budowę – dotyczyło to nawet pojedynczo stawianych silosów paszowych czy zbożowych. Niejednokrotnie stwarzało to dla zwłaszcza niewielkich gospodarstw rolnych spore problemy.

Terminy realizacji, sprawy formalne, wszystko sprawiało, że finalna realizacja odsuwana była w czasie o dni, a nawet miesiące. Jednak 11 września 2019 roku pojawiła się bardzo istotna zmiana dla rolników w prawie budowlanym, która choć częściowo uregulowała tę sprawę. Ustawa, a dokładnie art. 29, który określa obiekty niewymagające pozwolenia na budowę, uwzględnia również silosy. Silos bez pozwolenia można postawić jednak w ściśle określonych warunkach. Konkretnie przepis ten dotyczy naziemnych silosów na produkty sypkie. Dodatkowo pamiętać należy, że wprowadzone zwolnienie obowiązuje jedynie w momencie, kiedy silosy mają pojemność nie większą niż 30 metrów sześciennych oraz wysokość nieprzekraczającą 7 metrów. W takim przypadku budowa silosów o wskazanych parametrach wymaga jedynie zgłoszenia ich budowy do odpowiednich urzędów. Silosy bez pozwolenia mają zatem bardzo konkretne ograniczenia dotyczące tego jakie powinny mieć parametry i gdzie powinny być ulokowane. Wyjątkową jest bowiem tylko sytuacja, w której budowa będzie realizowana przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz na takowych obszarach. Musimy pamiętać, że budowa zbiorników o większych gabarytach niż przewiduje Ustawa, wymaga już otrzymania pozwolenia na budowę, sporządzenia projektu budowlanego oraz uzyskania wszelkich potrzebnych zgód.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że powyższe przepisy dotyczą tylko pojedynczych silosów. W momencie kiedy chcielibyśmy połączyć je z innym obiektem lub stworzyć tzw. baterię ( silosy ustawione jeden obok drugiego), wówczas obowiązuje nas uzyskanie pozwolenia na budowę i to bez względu na to, czy ich parametry objętościowe mieszczą się w ramach wyznaczonych przez Ustawę. Ważne jest też to, że jeśli przy składaniu zgłoszenia wszystko jest w porządku, to nie otrzymujemy żadnej odpowiedzi z urzędu czy gminy. Pismo wychodzi tylko w przypadku jakichkolwiek braków lub uwag do przedstawionej przez nas dokumentacji, a zatem tylko wtedy kiedy wymaganę są jakieś poprawki lub dodatkowe informacje. Takie zgłoszenie należy złożyć 30 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy, po upływie tego okresu można śmiało rozpocząć realizację. Natomiast jeżeli musimy uzyskać pozwolenie na budowę, wówczas maksymalny czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi 65 dni, a po otrzymaniu decyzji musimy jeszcze odczekać 14 dni na uprawomocnienie się dokumentu. Pamiętajmy, że bez względu na wielkość silosu, niezbędne jest przygotowanie właściwego podłoża pod jego montaż. Tutaj wykorzystujemy stopy lub płytę. W przypadku małych silosów możemy zastanowić się nad rozwiązaniem dogodniejszym dla nas, jednak konstrukcja silosów o większej kubaturze wymaga już wyłącznie użycia płyty. Fundament to jeden z najważniejszych elementów bezawaryjnego i bezpiecznego użytkowania silosu.

Tematy: