Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Burak cukrowy jest wymagającą rośliną, zarówno ze względu na glebę, jak i ilość dostępnych składników pokarmowych koniecznych do jego prawidłowego wzrostu. Niestety, nawet najlepiej zbilansowane nawożenie nie zapewni dobrego plonowania, jeżeli nie zostanie spełnione kilka dodatkowych warunków.

Przygotowanie gleby

Jak łatwo się domyślić, burak – podobnie jak i inne rośliny uprawiane w naszym kraju – najlepiej czuje się w glebie o strukturze gruzełkowatej. W takim podłożu transport składników odżywczych przebiega najsprawniej, woda jest odpowiednio magazynowana, znajduje się w nim również odpowiednia ilość powietrza.

Oczywiście gleba, poza strukturą gruzełkowatą, powinna być również zasobna w łatwo przyswajalne makroelementy. Jeżeli zasobność gleby stoi na niskim poziomie – dotyczy to szczególnie potasu – wówczas przyspieszone dostarczenie ogromnej ilości tego pierwiastka tuż przed siewem może ostatecznie przynieść więcej szkody niż pożytku. Z tego względu potas powinno się dostarczać nawet przez kilka lat – aż osiągnie się co najmniej średni poziom zasobności gleby w ten pierwiastek.

Ponadto należy pamiętać o odczynie. Obojętny, ale nieprzekraczający 7.0, uznaje się w przypadku buraka cukrowego za optymalny. Odkwaszające wapnowanie warto jednak przeprowadzić jeszcze przed wysianiem przedplonu. Za najlepszy przedplon pod buraka cukrowego uznaje się pszenicę, jęczmień oraz rośliny bobowate.

Należy także pamiętać o przeprowadzeniu analizy zasobności gleby przed przeprowadzeniem nawożenia. Może się okazać, że chociaż pH jest uregulowane, a potasu nie brakuje, to poziom fosforu, magnezu czy azotu i tak pozostawiają wiele do życzenia.

Pozostałe czynniki determinujące skuteczność nawożenia buraka cukrowego

Odpowiednie przygotowanie gleby pod siew nie jest jedyną kwestią, która może mieć znacznie w kontekście zwiększenia skuteczności nawożenia buraka cukrowego. Warto również pamiętać o:

  • Optymalnej głębokości siewu – 2 cm, chociaż gdy gleba jest lekko przesuszona, ziarna można wysiać na głębokość 3 cm.
  • Stosowaniu środków ochrony roślin – herbicydów, fungicydów oraz insektycydów. Im mniej szkodników, tym nawożenie przynosi lepsze efekty.

Poza tym nawożenie buraka cukrowego nie będzie skuteczne, jeżeli zapomnimy o dokarmianiu dolistnym preparatami zawierającymi mikroelementy. Rezygnacja z dostarczenia młodym roślinom łatwo dostępnego boru, sodu, żelaza czy manganu może skutkować plonami niższymi nawet o kilkadziesiąt procent, a także niższą zawartość cukru w korzeniach. W tym przypadku optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie 2-3 dawek mikroelementów.

Tematy: