Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Aminokwasy w nawozach? Jeszcze kilkanaście lat temu powszechne dokarmianie roślin związkami zawierającymi gotowe, aktywne biologicznie i pożyteczne aminokwasy, było traktowane jako kosztowny, niezbyt efektywny proces. Obecnie się to zmienia i nawozy aminokwasowe stosowane są coraz częściej – zarówno w celu dokarmiania upraw sadowniczych, jak i rolniczych.

Nawozy z aminokwasami – zasady działania

Najpierw kilka faktów.

W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że aminokwasy to organiczne związki chemiczne, będące podstawowymi budulcami białek. Obecnie znamy około 300 aminokwasów naturalnych, przy czym zaledwie 20 z nich tworzy wszystkie nam znane białka organizmów żywych. Co więcej, aminokwasy tworzą nie tylko białka, ale również enzymy oraz hormony. W tym fitohormony, czyli substancje regulujące wzrost i rozwój roślin. Jeżeli tego rodzaju aminokwasy zostaną bezpośrednio dostarczone roślinie, to ta nie będzie musiała wykorzystać energii na ich wytworzenie, tylko przejdzie do produkcji fitohormonów.

Oczywiście nie uda się w ten sposób dostarczyć wszystkich aminokwasów – większość z nich roślina musi wytworzyć samodzielnie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby delikatnie przyspieszyć ten proces.

Okazuje się również, że aminokwasy są świetnym nośnikiem substancji odżywczych – makro- oraz mikroelementów – znacznie usprawniając ich wchłanianie przez rośliny. I jeżeli zostaną podane roślinom w odpowiednich warunkach, to skuteczność preparatu z aminokwasami może być znacznie wyższa, niż skuteczność tradycyjnych nawozów – zarówno dolistnych, jak i mineralnych.

Możliwość dostarczenia roślinom łatwo przyswajalnych składników odżywczych, a także substancji, które w naturalny sposób wspomagają produkcję hormonów roślinnych, znacznie usprawnia wzrost roślin. Przy czym warto pamiętać o tym, że nawozy aminokwasowe nie dostarczają roślinom żadnych sztucznych hormonów ani innych podejrzanych substancji! One po prostu stymulują naturalny wzrost roślin – dokładnie w taki sam sposób, jak nawozy tradycyjne, tylko o wiele bardziej efektywnie.

Dokarmianie roślin nawozami zawierającymi aminokwasy

Aminokwasy są podawane roślinom w formie dolistnej. Już ten fakt świadczy o tym, że tego rodzaju nawozy nie są żadnym panaceum na słaby wzrost roślin – liście przecież nie wyrosłyby, gdyby nie obecność składników odżywczych w glebie. Dlatego preparaty aminokwasowe stosuje się podczas dolistnego dokarmiania uzupełniającego – prewencyjnego lub interwencyjnego.

Technologia ich stosowania nie odbiega zbytnio od technologii stosowania nawozów niezawierających aminokwasów. W obydwu przypadkach należy pamiętać o odpowiednich warunkach pogodowych, temperaturowych czy agrotechnicznych, a także o tym, by prawidłowo rozpuścić nawóz w wodzie. Zresztą najlepiej w tym przypadku zdać się na zalecenia producenta.


Na koniec warto wspomnieć, że nawozy dolistne zawierające aminokwasy nie są w żaden sposób szkodliwe dla środowiska. To po prostu preparaty, które – dzięki obecności dodatkowych aminokwasów – znacznie ułatwiają roślinom przyswajanie składników odżywczych, lepiej je uodparniają na różnego rodzaju stresy i przyspieszają ich wzrost.

Tematy: