Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Dmuchawa boczno-kanałowa (nazywana potocznie turbiną, kompresorem, pompą) jest urządzeniem, które spręża gaz do stosunkowo niskich ciśnień. Oferowane dmuchawy występują jako jednostopniowe (spręż do 300mbar.); dwustopniowe (spręż do 500mbar.); oraz trzystopniowe (spręż 600-1050mbar).

 

Istotnym parametrem dmuchaw to ich wydajność, ta wartość zawiera się w przedziale 40-2100 m3/h. Wraz ze wzrostem sprężu zmniejsza się ich wydajność. Dmuchawy stosuje się m.in. w oczyszczalniach ścieków, transporcie pneumatycznym materiałów sypkich, suszeniu produktów czy napowietrzaniu zbiorników. Istotny aspekt pracy dmuchawy przy oczyszczaniu ścieków to ich napowietrzanie. Dostarczenie tlenu rozpoczyna proces biologicznego rozkładu związków organicznych. Optymalne stężenie tlenu powinno wynosić 2 gO2/m3.

 

 

Pompa do napowietrzania szamba

Rysunek 1. Dmuchawa dwustopniowa do oczyszczalni ścieków (340m3/h, +500mbar, 5,5kW)

 

 

pompa napowietrzająca

Rysunek 2. Dmuchawa trzystopniowa do oczyszczalni ścieków (170m3/h, +1050mbar, 7,5kW)

Układ dostarczający powietrze do wody/ścieków zwykle składa się z dmuchawy boczno-kanałowej, układu rurociągów, zaworów, oraz dyfuzorów. Dyfuzor napowietrzający wytwarza małe pęcherzyki powietrza, które łatwiej rozchodzą się i rozpuszczają w ściekach. Napowietrzanie drobnopęcherzykowe ścieków jest bardzo ekologiczną metodą ich oczyszczania. Odpowiednie napowietrzanie ścieków w oczyszczalni zmniejsza koszty eksploatacji całego zakładu. Napowietrzanie to zasadniczy proces zarówno w przydomowych oczyszczalniach ścieków jak i dużych gminnych, miejskich zakładach.

 

 

układ napowietrzania z dmchawą

Rysunek 3. Podłączona dmuchawa w układzie

Dmuchawy boczno-kanałowe do oczyszczalni ścieków są bezobsługowe, dostosowane do pracy ciągłej. Schemat podłączenia dmuchawy pracującej w trybie nadciśnienia znajduje się na rysunku 3. Do dmuchawy dodawany jest zawór bezpieczeństwa/upustowy, który w przypadku pracy w układzie zamkniętym (np. zamknięte przepustnice na rurociągach) wypuszcza nadmiar powietrza nie dopuszczając do przegrzania dmuchawy. Dodatkowe zabezpieczenie znajduje się po stronie elektrycznej (tzw. termik oraz zabezpieczenie prądowe). Dmuchawy mogą być sterowane poprzez przemiennik częstotliwości (falownik) – takie rozwiązanie zaprezentowano na Rys. 4.

 

 

pompy napowietrzające

Rysunek 4. Dmuchawy powietrza ze zintegrowanym falownikiem

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dmuchaw firmy Pneumat System na stronie www.pneumat.com.pl

Artykuł przygotował Dział Techniki Próżniowej w Pneumat System