Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Choć powszechnie wiadomo, że Unia Europejska promuje i wspiera przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii, to w Polsce wciąż dosyć niejasne są warunki finansowania tych inwestycji. Nasze społeczeństwo, w obliczu niszczejącego środowiska naturalnego oraz drastycznych wzrostów cen energii elektrycznej, szuka alternatyw właśnie w energii słonecznej. Dotychczasowe doświadczenia, np. zza naszej zachodniej granicy, pokazują, że tego typu instalacje fotowoltaiczne to strzał w dziesiątkę dla każdego gospodarstwa domowego.

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej

Programy dofinansowania oraz kredytowania paneli fotowoltaicznych są sposobem, by zachęcić inwestorów do korzystania i promowania odnawialnych źródeł energii. Aktualnie maksymalny poziom wsparcia finansowego to około 45% całkowitej wartości instalacji fotowoltaicznej. Wsparcie udzielane jest posiadaczom gospodarstw domowych i wspólnotom mieszkaniowym. Warunkiem koniecznym jest jednak to, by dom nie posiadał podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz podgrzewania CWU (ciepłej wody użytkowej).

Kredyt na panele fotowoltaiczne ma swoje obostrzenia. Całość środków musi być przeznaczona na jasno określone działania: zakup oraz instalację paneli fotowoltaicznych, zakup projektu, asortymentu do stworzenia funkcjonalnej instalacji oraz kosztów podatkowych. Warunkiem koniecznym jest zakup paneli fotowoltaicznych, które spełniają normy unijne i posiadają odpowiednie certyfikaty. Liczy się również długość gwarancji, jaką daje nam producent lub firma, która realizuje dla nas finansowaną inwestycję.

 

 

Składanie wniosków o dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych

Trzeba przyznać, że nie jest to bardzo skomplikowany proces – samo złożenie wniosku w urzędzie gminy to jednak jedynie początek. Należy pamiętać już na starcie, że w kwestii kredytowania instalacji fotowoltaicznych należy zwracać się do banków, które posiadają umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Problematyczne i długotrwałe może być natomiast zbieranie pełnej dokumentacji niezbędnej do otrzymania kredytu (wszelkie umowy i deklaracje od firmy wykonawczej, a także od producenta paneli fotowoltaicznych, dokumentacja budowlana itp.). Dobre firmy zajmujące się na polskim rynku usługami związanymi z instalacjami fotowoltaicznymi, oferują swoim klientom możliwość kompleksowej realizacji, także załatwienie wszystkich formalności (sprawnie i bez kosztownych czasowo błędów).

Przed odrzuceniem możliwości skorzystania z instalacji paneli fotowoltaicznych w swoim domu, warto skorzystać choćby z indywidualnej oferty. Uwzględni ona całkowity koszt przedsięwzięcia, wartość dofinansowania po stronie państwa, stopę zwrotu, poziom rocznych oszczędności oraz inne korzyści. Inwestycja w odnawialne źródła energii to na tę chwilę bardzo rozsądne podejście, które uniezależnia gospodarstwo domowe od zmian cen energii elektrycznej oraz pozwala na spore oszczędności. W dalekiej perspektywie, szerokie zastosowanie paneli fotowoltaicznych może znacząco poprawić stan środowiska naturalnego w Polsce, szczególnie zaś atmosfery.

Źródło: www.brewa.pl/produkty-i-uslugi/panele-fotowoltaika.html
Brewa s.c.
ul. Częstochowska 77
62-800 Kalisz

Tematy: