Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Ekologia nie jest już postrzegana jako chwilowy trend, co prowadzi do nieuniknionych zmian w funkcjonowaniu wielu firm oraz gospodarstw rolnych. Rozwój technologii umożliwia jednak zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak moduły fotowoltaiczne i pompy ciepła powietrze-woda, które mogą przynieść wiele korzyści. Sprawdź, dlaczego wykorzystanie źródeł energii odnawialnej jest opłacalne dla rolników.

Dobre funkcjonowanie gospodarstwa rolnego zależy od wielu czynników, w tym od położenia i jakości gleb, infrastruktury gospodarstwa czy posiadanych maszyn. W ostatnich latach jest zauważalny silny zwrot w kierunku rolnictwa ekologicznego, co wynika m.in. z popytu na żywność ekologiczną. W 2016 r. taką działalność prowadziło aż 22 435 producentów rolnych, dla porównania w 2006 r. było to jedynie 9 189 osób. W Unii Europejskiej przygotowano specjalne programy rozwoju, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które mają zachęcić rolników do prowadzenia swojej działalności w sposób bardziej przyjazny środowisku. Dodatkowo ekologiczne rozwiązania mogą być dla tych przedsiębiorców źródłem oszczędności.

Źródła energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym – ogniwa fotowoltaiczne

Gospodarstwa rolne mają duże zapotrzebowanie na energię, gdyż znaczna cześć pracy jest w nich wykonywana za pomocą urządzeń pobierających energię elektryczną – suma opłat za jej wykorzystanie może przekroczyć nawet 10 000 zł rocznie. Inwestycja w odnawialne źródła energii jest dla rolników opłacalna, ponieważ zapewnia im szereg korzyści:

  • według przepisów rolnicy, którzy decydują się na inwestycje ekologiczne mogą odliczyć 25%poniesionych kosztów od płaconego podatku od gruntów rolnych;
  • ilość produkowanej dzięki nim energii, np. przez ogniwa fotowoltaiczne, może być w pełni wykorzystana, co gwarantuje niższe rachunki za prąd;
  • uniezależnienie się od zmiennych cen energii elektrycznej, które wpływają na cenę produktu, a zatem na konkurencyjność produkowanej żywności;
  • możliwość pozyskania energii ekologicznej, którą można wykorzystać w dowolny sposób, w wyniku czego gospodarstwo rolne staje się samowystarczalne;
  • możliwość wykorzystania energii odnawialnej do ogrzewania pomieszczeń oraz do podgrzewania wody przy pomocy pompy ciepła współpracującej z układem fotowoltaiki.

Podejmując decyzję o takiej inwestycji, warto jednak upewnić się, że wybrane ogniwa fotowoltaiczne będą trwałe, aby nie narazić gospodarstwa na zbędne koszty związane z ich późniejszą wymianą. Moduły fotowoltaiczne auroPower marki Vaillant są odporne na oddziaływanie słonego środowiska i korozję spowodowaną amoniakiem, którego emisja jest wyższa w gospodarstwach rolnych i na obszarach rolniczych związanych z produkcją zwierzęcą. Dzięki temu moduły fotowoltaiczne będą działać sprawnie przez długi okres czasu, będąc tym samym inwestycją przynoszącą korzyści przez lata.

Pompa powietrze-woda – ekologiczne źródła energii a zalety dla rolnictwa

Pompę ciepła typu powietrze-woda aroSTOR VWL marki Vaillant warto wykorzystać w gospodarstwie rolnym, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Wbudowany 290 litrowy zasobnik oraz osiągana poprzez działanie sprężarki wysoka temperatura podgrzewu wody (nawet do 60°), pozwala dostarczyć jej wystarczającą ilość dla całego gospodarstwa. Niskie koszty inwestycji w połączeniu z wysoką wydajnością sprawiają, że pompa aroSTOR VWL stanowi alternatywę dla podgrzewaczy zasobnikowych zasilanych energią elektryczną, gazem oraz gazowych i elektrycznych podgrzewaczy przepływowych.

Wysoka jakość pompy aroSTOR VWL została potwierdzona współczynnikiem efektywności cieplnej COP powyżej 3 (dla A15W55 = 3,3 wg EN 16147). Co więcej, istnieje możliwość podłączenia do pompy aroSTOR VWL do instalacji fotowoltaicznej, dzięki czemu inwestycja w ogniwa fotowoltaiczna będzie jeszcze bardziej opłacalna. Urządzenie może uzupełniać również instalacje oparte na działaniu kotłów na węgiel lub drewno, a także kotłów zasilanych olejem opałowym i gazem płynnym.

Świadome korzystanie z odnawialnych źródeł energii, w tym także z systemów grzewczych opartych na ekologicznych źródłach energii, przynosi zauważalne oszczędności. Stanowi to również dodatkowy atut w przypadku gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w uprawach rolnych, gdyż dzięki nim produkcja żywności odbywa się przy udziale przyjaznych środowisku rozwiązań. Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła redukuje bowiem konsumpcję energii pochodzącej z elektrowni węglowych, co wpływa na zmniejszanie się ilości dwutlenku węgla w powietrzu, co wiąże się z lepszą jakością upraw.

Tematy: