Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Zapytaj większość ogrodników, czy wolą nawóz organiczny czy chemiczny (tzn. naturalny czy sztuczny) i prawdopodobnie wzbudzisz ożywioną debatę. Jeśli jednak mógłbyś zadać roślinie to samo pytanie, dowiesz się, że na najbardziej podstawowym poziomie naprawdę nie mogą odróżnić - składniki odżywcze to składniki odżywcze.

Istnieją jednak znaczące różnice między nawozami naturalnymi i sztucznymi pod względem:

  • dostępności składników odżywczych
  • długotrwałego wpływu na glebę,
  • rośliny i środowiska.

Terminologia – czym są nawozy sztuczne, a czym naturalne?

Po pierwsze, terminologia może być myląca, ponieważ producenci swobodnie umieszczają na etykietach słowa takie jak organiczne, naturalne, nieorganiczne, chemiczne, syntetyczne, sztuczne i produkowane. Dobrą wiadomością jest to, że wybór można ograniczyć do nawozów naturalnych lub sztucznych.

Nawóz naturalny

Nawóz naturalny w tym przypadku oznacza po prostu, że produkt jest tylko minimalnie przetworzony, a składniki odżywcze pozostają związane w ich naturalnych formach, a nie są wydobywane i rafinowane. W przypadku nawozu hasło „organiczny” nie odnosi się do standardów przetwarzania związanych z żywnością. O nawozy naturalne warto zapytać firmę https://www.lideropakowania.pl/nawozy-naturalne.html.

Nawóz organiczny jest zwykle wytwarzany z odpadów roślinnych lub zwierzęcych lub sproszkowanych minerałów. Przykłady obejmują obornik i kompost, a także mączkę z kości i bawełny. Są one zwykle sprzedawane jako odżywki do gleby, a nie jako nawóz, ponieważ trudno jest zagwarantować konkretne stosunki składników odżywczych. Nawozy naturalne mogą być przetwarzane w fabryce lub, w przypadku obornika i kompostu, w gospodarstwie.

Nawóz sztuczny

Nawozy chemiczne (zwane także nieorganicznymi, syntetycznymi, sztucznymi lub produkowanymi) zostały udoskonalone w celu pozyskania składników odżywczych i wiązania ich w określonych stosunkach z innymi wypełniaczami chemicznymi. Produkty te mogą być wytwarzane z produktów ropopochodnych, skał lub nawet ze źródeł organicznych.

Niektóre substancje chemiczne mogą występować naturalnie, ale różnica polega na tym, że składniki odżywcze w nawozach chemicznych są doprowadzane do stanu czystego i pozbawione substancji kontrolujących ich dostępność i rozkład, co rzadko występuje w przyrodzie. Między innymi dlatego właśnie nawozy naturalne znacznie górują nad sztucznymi.

Tematy:
Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce