Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Zapytaj większość ogrodników, czy wolą nawóz organiczny czy chemiczny (tzn. naturalny czy sztuczny) i prawdopodobnie wzbudzisz ożywioną debatę. Jeśli jednak mógłbyś zadać roślinie to samo pytanie, dowiesz się, że na najbardziej podstawowym poziomie naprawdę nie mogą odróżnić - składniki odżywcze to składniki odżywcze.

Istnieją jednak znaczące różnice między nawozami naturalnymi i sztucznymi pod względem:

  • dostępności składników odżywczych
  • długotrwałego wpływu na glebę,
  • rośliny i środowiska.

Terminologia – czym są nawozy sztuczne, a czym naturalne?

Po pierwsze, terminologia może być myląca, ponieważ producenci swobodnie umieszczają na etykietach słowa takie jak organiczne, naturalne, nieorganiczne, chemiczne, syntetyczne, sztuczne i produkowane. Dobrą wiadomością jest to, że wybór można ograniczyć do nawozów naturalnych lub sztucznych.

Nawóz naturalny

Nawóz naturalny w tym przypadku oznacza po prostu, że produkt jest tylko minimalnie przetworzony, a składniki odżywcze pozostają związane w ich naturalnych formach, a nie są wydobywane i rafinowane. W przypadku nawozu hasło „organiczny” nie odnosi się do standardów przetwarzania związanych z żywnością. O nawozy naturalne warto zapytać firmę https://www.lideropakowania.pl/nawozy-naturalne.html.

Nawóz organiczny jest zwykle wytwarzany z odpadów roślinnych lub zwierzęcych lub sproszkowanych minerałów. Przykłady obejmują obornik i kompost, a także mączkę z kości i bawełny. Są one zwykle sprzedawane jako odżywki do gleby, a nie jako nawóz, ponieważ trudno jest zagwarantować konkretne stosunki składników odżywczych. Nawozy naturalne mogą być przetwarzane w fabryce lub, w przypadku obornika i kompostu, w gospodarstwie.

Nawóz sztuczny

Nawozy chemiczne (zwane także nieorganicznymi, syntetycznymi, sztucznymi lub produkowanymi) zostały udoskonalone w celu pozyskania składników odżywczych i wiązania ich w określonych stosunkach z innymi wypełniaczami chemicznymi. Produkty te mogą być wytwarzane z produktów ropopochodnych, skał lub nawet ze źródeł organicznych.

Niektóre substancje chemiczne mogą występować naturalnie, ale różnica polega na tym, że składniki odżywcze w nawozach chemicznych są doprowadzane do stanu czystego i pozbawione substancji kontrolujących ich dostępność i rozkład, co rzadko występuje w przyrodzie. Między innymi dlatego właśnie nawozy naturalne znacznie górują nad sztucznymi.

Tematy: