Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Zajmujesz się amatorską lub towarową uprawą roślin i do ich pielęgnacji wykorzystujesz nawozy mineralne? Możesz więc wiedzieć, że dzielą się ona na różne grupy, a ich przechowywanie i stosowanie wymaga zdobycia odpowiednich umiejętności.

Aby pomóc Ci usystematyzować wiedzę, przygotowaliśmy dla Ciebie mini poradnik na temat rodzajów nawozów mineralnych, ich zastosowania, sposobów przechowywania i środków ostrożności, jakie należy zachować.

Rodzaje nawozów mineralnych

Nawozy mineralne można podzielić ze względu na:

 • skład:

  nawozy mineralne jednoskładnikowe (zawierają jeden składnik pokarmowy)

  wieloskładnikowe (zawierające dwa lub więcej składników pokarmowych)
 • właściwości fizyczne

  nawozy płynne (gotowe roztwory lub produkty stałe przeznaczone do sporządzania roztworów)

  nawozy w formie stałej (krystaliczne, pyliste, granulowane – przeznaczone do stosowania przedsiewnego lub pogłównego)
 • zawartość makro i mikroelementów

  są nimi np. nawozy potasowe, wapniowe, fosforowe,

Bezpieczeństwo pracy to podstawa

Przy stosowaniu nawozów mineralnych obowiązują zasady postępowania określone dla bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu nieorganicznych związków chemicznych. Większość z nich nie jest jednak substancjami niebezpiecznymi (nie bardziej niż środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym). Aby jednak zmniejszyć zagrożenie w czasie pracy należy ograniczyć do minimum bezpośredni z nimi kontakt. Nawozy mineralne mogą stać niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia jeśli dostaną się do dróg oddechowych, oczu czy układu pokarmowego. Bywa także, że podrażniają skórę. Dlatego stosując je, należy wkładać rękawiczki ochronne, maski i założyć ubranie ochronne. Podczas pracy nie można spożywać posiłków czy palić papierosów.

Zawsze należy przestrzegać instrukcji ich stosowania i wszelkich ustalonych zaleceń producentów. Informacje te znajdziesz na załączonej etykiecie produktu.

Jak przechowywać nawozy mineralne?

Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie, innym dorosłym, dzieciom i chronić środowisko, należy przestrzegać poniższych zasad:

 • przechowywać nawozy w szczelnych pojemnikach lub workach z tworzyw sztucznych (najlepiej oryginalnych), które zabezpieczają przed dostaniem się wilgoci do nawozu;
 • magazynować je w suchych miejscach, bez dostępu do promieni słonecznych;
 • przechowywać je w chłodnych, i dobrze wentylowanych miejscach;
 • zabezpieczyć je przed dostępem dzieci;
 • izolować nawozy od otwartego ognia i w żadnym wypadku nie przechowywać je w pobliżu pieców! Niektóre z nich to substancje łatwopalne.

Pamiętaj, że szczelnie zamykając opakowania, chronisz nie tylko siebie, innych ludzi i środowisko, ale także przedłużasz trwałość samych preparatów.

 

Jak stosować nawozy mineralne?

Pierwszym krokiem do prawidłowego stosowania nawozów mineralnych jest poznanie wymagań i potrzeb roślin, do których mają zostać zastosowane nawozy. Jest to niezbędne, ponieważ nieprawidłowa ocena wymagań rośliny, a co za tym idzie także dostarczanie nieodpowiednich składników pokarmowych, może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Pamiętaj, że stosowanie zbyt dużych ilości nawozów może także przyczyniać się do zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych.

Aby określić, jakich mikro lub makroelementów może brakować roślinom, warto poddać analizie glebę z działki, ogródka czy pola. W tym celu należy oddać próbkę gleby do instytucji specjalizującej się w chemii rolnej np. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Wyniki będą wskazówką dla opracowania zaleceń nawozowych.

Pamiętaj też, każdy rodzaj nawozu stosuje się nieco inaczej.

Nawozy wapniowe

używane są głównie do wapnowania gleby, w celu podniesienia jej pH. Stosuje się je najczęściej, gdy odczyn gleby jest kwaśny (taki odczyn ogranicza prawidłowy rozwój i wzrost rośliny). Większość uprawianych roślin wymaga odczynu obojętnego lub lekko kwaśnego. Nawozy wapniowe stosuje się najczęściej przedsiewnie ale także pogłównie (na rośliny wieloletnie).

Nawozy azotowe

to szeroka gama nawozów, w których azot występuje w różnych formach chemicznych. Sypkie ich odpowiedniki stosuje się głównie przedsiewnie, także pogłównie. Płynne (w zależności od przeznaczenia) przedsiewnie lub pogłównie. Azot jest składnikiem bardzo mobilnym w glebie, niewykorzystany ulega dużym stratom. Dlatego nie przekraczaj dawki zalecanej przez producenta nawozu.

Nawozy fosforowe, potasowe, magnezowe itd.

nawozy pojedyncze (oprócz nawozów azotowych) w amatorskiej uprawie roślin stosuje się rzadko. Głównie z powodu ryzyka przenawożenia lub trudności w odpowiednim zbilansowaniu składników. Najczęściej są to sypkie produkty przeznaczone do posypywania gleby i wzbogacania jej zasobności w brakujące składniki.

Nawozy wieloskładnikowe

wygodne w użyciu, zbilansowane pod kątem składników pokarmowych. Zazwyczaj zawierają komplet niezbędnych makro i mikroelementów potrzebnych roślinie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju. Występują najczęściej w postaci granulowanej (stosowane przedsiewnie lub pogłównie) lub płynnej w postaci roztworów lub produktów sypkich przeznaczonych do samodzielnego sporządzania roztworu (stosowane w czasie wegetacji głownie poprzez oprysk na liść)

Nawozy sypkie

po zastosowaniu, należy wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. Przyspieszy to rozpuszczanie granul. Płynnymi nawozami podlewamy rośliny lub stosujemy aplikacje nalistne.

Niezwykle istotne jest stosowanie się do zaleceń producentów i kupowanie nawozów tylko u sprawdzonych dostawców, takich jak firma ADOB.

Tematy: