Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Certyfikat non GMO to dokument poświadczający, że produkt jest wolny od organizmów modyfikowanych genetycznie, witamin, aromatów, enzymów, itp. Certyfikat ten nazywany jest też certyfikatem vlog. Jest stosowany dla żywności oraz pasz, które przeznaczone są dla zwierząt.

Certyfikat non GMO na początku obowiązywał tylko w Niemczech, ponieważ został stworzony przez Niemieckie Stowarzyszenie Żywności bez Inżynierii Genetycznej. Obecnie mogą go uzyskać także firmy z państw sąsiednich.

Jakie produktu mogą mieć certyfikat vlog?

Certyfikat jest przyznawany dla produktów roślinnych np. zbóż, warzyw i owoców oraz żywności pochodzenia zwierzęcego: mięsa, jajek oraz mleka. Warto przypomnieć, że certyfikat vlog może też być użyty dla paszy przeznaczonej dla zwierząt.

Kto może uzyskać certyfikat non GMO?

O ten certyfikat mogą się ubiegać rolnicy, firmy zajmujące się przetwórstwem żywności, a także producenci pasz. Dodatkowo certyfikat vlog mogą także uzyskać przedsiębiorstwa dystrybucyjne oraz transportowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/sector-specific-solutions/food/zywnosc-wolna-od-gmo

Jak wygląda certyfikacja vlog?

Pierwszym krokiem do uzyskania certyfikatu jest oczywiście wykluczenie produktów, które mogą zawierać GMO z produkcji żywności. Konieczne jest prowadzenie rzetelnej dokumentacji, która potwierdza brak stosowania materiałów i dodatków paszowych, które mogą zawierać organizmy genetycznie modyfikowane. Certyfikacja może odbywać się indywidualnie oraz grupowo. Warunkiem przyznania certyfikatu non GMO jest oczywiście pozytywny wynik przeprowadzonego audytu zewnętrznego. W przypadku certyfikacji indywidualnej taki audyt wykonywany jest raz na rok. Jeśli jednocześnie certyfikowana jest grupa podmiotów, to audyt może być przeprowadzany nieco rzadziej (maksymalnie co 3 lata). Warto dodać, że nie ma w tym momencie ścisłych wymagań dotyczących oznaczenia certyfikowanych produktów. Producent może używać wyróżnika VLOG lub stosować własne logo non GMO, które jednak musi zostać zaakceptowane przez organizację VLOG.

Tematy: