Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Umiejętne stosowanie profesjonalnych regulatorów wzrostu roślin w znacznym stopniu może ograniczyć lub całkowicie zapobiec wyleganiu źdźbeł zbożowych. Należy pamiętać, że preparaty tego typu są silnymi substancjami chemicznymi, które wpływają na mechanizmy funkcjonowania hormonów rośliny i w przypadku nieprawidłowego stosowania mogą znacznie obniżyć plony.
Największy wpływ na wyleganie zbóż ma nawożenie ich azotem, gęstość siewu, warunki atmosferyczne, a także genetyczna odporność na wyleganie.

Naturalne regulatory wzrostu i rozwoju roślin

Najważniejszym naturalnym regulatorem wzrostu roślin jest słońce. Dostęp do niego można regulować np. poprzez zmniejszanie norm wysiewu. Dzięki zapewnieniu roślinom dostępu do światła, źdźbła stają się grubsze, a tym samym dużo mniej podatne na wyleganie.

Przyjmuje się, że odmiany pszenicy ozimej, które są odporne na wyleganie przy dawkach azotu rzędu 110-120 kg/ha nie wymagają stosowania antywylegaczy. W przypadku wyższych dawek, dochodzących do 150 kg/ha wymagany jest jeden zabieg, zaś powyżej 150 kg/ha, niezbędne jest wykonanie 2, a niekiedy nawet 3 zabiegów, przy czym ostatni z nich należy wykonać w okresie, gdy rośliny wypuszczają liście flagowe. Warto pamiętać, że wysiew pszenicy ozimej po 20 października przyczynia się do samoistnego skrócenia zbóż nawet o 15 cm.

Regulatory wzrostu pszenicy

Istnieją 3 substancje aktywne, które są głównymi regulatorami wzrostu pszenicy:

  • chlorek chloromekwatu (CCC),
  • etefon,
  • trineksapak etylu.

Profesjonalne regulatory wzrostu roślin, zawierające wymienione substancje aktywne dostępne są m.in. na stronie internetowej: https://www.sklepfarmera.pl/srodki-ochrony-roslin/regulatory-wzrostu/.

Kiedy stosować regulatory wzrostu?

Podczas stosowania regulatorów wzrostu zbóż, niezwykle ważna jest odpowiednia temperatura powietrza, która nie powinna być niższa niż 10°C. Warto pamiętać, że wraz z jej wzrostem, należy zmniejszać dawkę regulatora. Co ważne, preparatów z substancjami aktywnymi nie można stosować, gdy wcześniej wykonano już oprysk herbicydami.

Substancje aktywne, a stosowanie regulatorów wzrostu

Regulatory z grupy CCC mają najsilniejszy efekt skracania zbóż, gdy dochodzi do odseparowania się pierwszego kolanka od węzła krzewienia.

Preparaty, zawierające etefon powodują hamowanie aktywności hormonów, które regulują wzrost pędów na długość, w związku z czym zaleca się stosowanie ich wówczas, gdy roślina intensywnie rośnie. Wybierając środki wzbogacone o etefon należy pamiętać, że przyśpieszają one dojrzewanie oraz starzenie się rośliny.

Regulatory, których składnikiem aktywnym jest trineksapak etylu to preparaty najnowszej generacji. Początkowo wchłaniane są przez liście oraz źdźbła zbóż (np. pszenicy), a następnie przemieszcza się w ich wnętrzu do tkanek wzrostu, zapobiegając wydłużaniu się międzywęźli i powodując widoczne skrócenie i usztywnienie źdźbeł. W przypadku regulatorów, zawierających trineksapak etylu, skróceniu ulegają rośliny, które w okresie zastosowania preparatu najintensywniej się wydłużały.

Tematy: