Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Kompostowanie odpadów organicznych w celu uzyskania naturalnego nawozu i uprawa gleby zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego to sposoby, które poprawiają jakość i siłę rodną gleby. Oba te mechanizmy dążą do zwiększenia ilości próchnicy w warstwach ziemi i zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego.

Kompost – ekologiczny nawóz, który użyźnia i spulchnia glebę

Kompostownia jest miejscem, w którym materia organiczna ulega degradacji w kontrolowanych warunkach. Czynniki niezbędne do humifikacji i mineralizacji biomasy to stały dostęp tlenu, wilgoć na poziomie 50-60% i udział pożytecznych mikroorganizmów glebowych, takich jak: dżdżownice, pleśnie, termofilne promieniowce i bakterie. Kompostowanie odpadów organicznych to jeden z najstarszych, najprostszych i najtańszych sposobów pozbycia się resztek i uzyskiwania naturalnego nawozu.

Jednocześnie nowoczesne firmy, takie jak kompostownia z Ożarowa, łączą tradycyjne metody kompostowania z najnowszymi technologiami z dziedziny biologii i ekologii. Dojrzały kompost otrzymywany z biomateriału jest bezpieczny dla każdego gatunku roślin, nie zakwasza ziemi i chroni ją przed metalami ciężkimi. Ekologiczny nawóz jest łatwo przyswajalny i zawiera próchnicę, która poprawia stan gleby. Dzięki kompostowi ziemia lepiej absorbuje wilgoć i jest bardziej żyzna. Wydaje obfitszy i lepszy jakościowo plon. Domowy kompost ma pH około 6,7. Jego główne składniki to: woda, azot, fosfor, potas, substancje organiczne oraz składniki pokarmowe (np. wapń i magnez).

Ekorolnictwo – działanie zgodne z rytmem natury

Rolnictwo ekologiczne to sposób uprawy ziemi, który ma na celu odtwarzanie procesów zachodzących w naturalnych ekosystemach. Ekorolnicy:

  • ograniczają użycie sztucznych nawozów i środków ochrony roślin (herbicydów, fungicydów, pestycydów itp.),
  • dążą do zachowania próchnicy w glebie,
  • zwalczają choroby roślin i chwasty wykorzystując metody biologiczne, agrotechniczne i płodozmian,
  • prowadzą uprawy na niewielkich poletkach,
  • karmią zwierzęta paszą, która pochodzi z własnego gospodarstwa i jest wolna od hormonów i antybiotyków,
  • powszechnie stosują nawozy zielone, kompost i obornik,
  • troszczą się o bioróżnorodność.

Żywność produkowana w ekologicznych gospodarstwach ma wyższą jakość biologiczną niż produkty hodowane w sposób konwencjonalny. Jest źródłem witamin i minerałów, których gwarancją jest restrykcyjny system kontroli, któremu poddawani są wszyscy ekologiczni producenci (rolnicy i przetwórcy).W Polsce państwowym organem nadzorującym rolnictwo ekologiczne jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Tematy: