Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Kompostowanie odpadów organicznych w celu uzyskania naturalnego nawozu i uprawa gleby zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego to sposoby, które poprawiają jakość i siłę rodną gleby. Oba te mechanizmy dążą do zwiększenia ilości próchnicy w warstwach ziemi i zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego.

Kompost – ekologiczny nawóz, który użyźnia i spulchnia glebę

Kompostownia jest miejscem, w którym materia organiczna ulega degradacji w kontrolowanych warunkach. Czynniki niezbędne do humifikacji i mineralizacji biomasy to stały dostęp tlenu, wilgoć na poziomie 50-60% i udział pożytecznych mikroorganizmów glebowych, takich jak: dżdżownice, pleśnie, termofilne promieniowce i bakterie. Kompostowanie odpadów organicznych to jeden z najstarszych, najprostszych i najtańszych sposobów pozbycia się resztek i uzyskiwania naturalnego nawozu.

Jednocześnie nowoczesne firmy, takie jak kompostownia z Ożarowa, łączą tradycyjne metody kompostowania z najnowszymi technologiami z dziedziny biologii i ekologii. Dojrzały kompost otrzymywany z biomateriału jest bezpieczny dla każdego gatunku roślin, nie zakwasza ziemi i chroni ją przed metalami ciężkimi. Ekologiczny nawóz jest łatwo przyswajalny i zawiera próchnicę, która poprawia stan gleby. Dzięki kompostowi ziemia lepiej absorbuje wilgoć i jest bardziej żyzna. Wydaje obfitszy i lepszy jakościowo plon. Domowy kompost ma pH około 6,7. Jego główne składniki to: woda, azot, fosfor, potas, substancje organiczne oraz składniki pokarmowe (np. wapń i magnez).

Ekorolnictwo – działanie zgodne z rytmem natury

Rolnictwo ekologiczne to sposób uprawy ziemi, który ma na celu odtwarzanie procesów zachodzących w naturalnych ekosystemach. Ekorolnicy:

  • ograniczają użycie sztucznych nawozów i środków ochrony roślin (herbicydów, fungicydów, pestycydów itp.),
  • dążą do zachowania próchnicy w glebie,
  • zwalczają choroby roślin i chwasty wykorzystując metody biologiczne, agrotechniczne i płodozmian,
  • prowadzą uprawy na niewielkich poletkach,
  • karmią zwierzęta paszą, która pochodzi z własnego gospodarstwa i jest wolna od hormonów i antybiotyków,
  • powszechnie stosują nawozy zielone, kompost i obornik,
  • troszczą się o bioróżnorodność.

Żywność produkowana w ekologicznych gospodarstwach ma wyższą jakość biologiczną niż produkty hodowane w sposób konwencjonalny. Jest źródłem witamin i minerałów, których gwarancją jest restrykcyjny system kontroli, któremu poddawani są wszyscy ekologiczni producenci (rolnicy i przetwórcy).W Polsce państwowym organem nadzorującym rolnictwo ekologiczne jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Tematy:
Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce